Documentatie

Idea Consult | Studie 'De sector van creatieve en culturele bedrijven in het BHG' (2011)

In opdracht van de Brusselse Kamer van de Middenstand, analyseerde Idea Consult de sector van creatieve en culturele bedrijven in Brussel. De studie geeft een„status questionis‟ van de implementatie van het Europees Groenboek, de resultaten van een behoeftenanalyse en een reeks beleidsaanbevelingen. Deze studie werd aan pers en publiek voorgesteld op dinsdag 20 december 2011 in La Raffinerie, in samenwerking met BKO/RAB.
Economie
Documentatie

RAB/BKO | Benelux Innovators Group (2010-2011)

RAB (met steun en medewerking van BKO) was partner in het Cultural Leadership International– projet (CLI) van de British Council. Dit project verenigt culturele operatoren uit dertig landen in Europa, Noord-Afrika, het Midden Oosten en Noord-Amerika. In de periode 2010-2011 werd de Benelux Innovators Groupopgericht en werden er drie ontmoetingen georganiseerd tussen culturele professionals van het vasteland en Groot-Brittannië.
Europa
Documentatie

RAB/BKO | Overleg Infrastructuur

Met dit platform komen de netwerken tegemoet aan de vraag van infrastructuurverantwoordelijken en technisch directeurs om elkaar beter te leren kennen. Het overleg is eerst en vooral een plaats waar informatie en praktische knowhow over infrastructuurgerelateerde thema’s wordt uitgewisseld: ecologie, toegankelijkheid, materiaalbeheer en stockage, wetgeving rond brandveiligheid en noodverlichting, preventiebeleid, enz. In een tweede fase kunnen eventueel ook gezamenlijke initiatieven worden genomen. Een niet te missen afspraak voor alle infrastructuurverantwoordelijken en technisch directeurs die hun directe collega’s willen ontmoeten! 
Culturele infrastructuur
Documentatie

Actiris | Diversiteitsplannen

Een speerpunt in het functioneren van de subgroep personeel is de samenwerking met het Territoriaal Pact / Actiris. Elf Brusselse culturele organisaties (Kunstenfestivaldesarts, Beursschouwburg, CC Jacques Franck, Wiels, Les Halles de Schaerbeek, Needcompany, KVS, Recyclart, De Munt/La Monnaie, Globe Aroma, Botanique) ontwikkelen momenteel een diversiteitsplan van het Territoriaal Pact. Zij informeren de sector op regelmatige basis over de vorderingen en hun ervaringen terzake. De samenwerking met Actiris werd geconsolideerd door middel van een conventie die werd ondertekend op een persconferentie midden september 2011.
Diversiteit Tewerkstelling
Documentatie

RAB/BKO | BRXLBRAVO (2005-2009)

BRXLBRAVO? Een Brussels kunstenfeest om het gevarieerde artistieke landschap van Brussel in de verf te zetten met een gemeenschapsoverschrijdend en multidisciplinair project – een project dat op initiatief van het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles sinds 2003 werd uitgewerkt met de medewerking van meer dan 200 Nederlandstalige als Franstalige culturele organisaties. Een derde editie vond plaats op 2, 3 en 4 oktober 2009. 
Artistieke & culturele sector
Documentatie

RAB/BKO en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

Sinds april 2011 nemen BKO/RAB deel aan het ganse reflectieproces in het kader van het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan wil de actieprioriteiten van het Gewest tegen 2020 en 2040 vastleggen en biedt de gelegenheid om een blik te werpen op de stad van morgen en een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van Brussel te ontwikkelen.
Stadsontwikkeling
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18