Documentatie

BKO/RAB | Communicatieoverleg # 2 op 18 februari 2014 | Verslag

Op dinsdag 18 februari 2014 organiseerden BKO/RAB voor de tweede keer een Communicatieoverleg, voor de communicatiemedewerkers van de lidorganisaties.Begin september 2013 hebben in Brussel twee nieuwe organisaties de deuren geopend: Muntpunt enPointCulture Bruxelles. Deze twee organisaties, die zich voorheen vooral richtten op het uitlenen van materialen (de ene als bibliotheek, de andere als mediatheek), hebben vier maanden geleden een andere wending genomen, zowel op vlak van infrastructuur als qua missie. Het was ons vrij snel duidelijk dat er gelijkenissen en overeenkomsten zijn tussen de twee, vooral wat betreft hun rol binnen communicatie en publieksbemiddeling.
Communicatie
Documentatie

BKO/RAB | Aanbevelingen aan politieke partijen

De afgelopen maanden hebben BKO/RAB, samen met de Brusselse Museumraad en de Concertation des Centres Culturels Bruxellois, een gesprek gehad met de meeste Brusselse politieke kopstukken (Rudi Vervoort (PS), Pascal Smet (sp.a), Christos Doulkeridis (Ecolo), Bruno De Lille (Groen), Brigitte Grouwels (CD&V), Lieven De Rouck (N-VA), Guy Vanhengel (Open VLD) en Vincent De Wolf (MR). Een afspraak met Didier Gosuin (FDF) wordt op dit moment nog vastgelegd). In aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014 hebben de netwerken hen een nota overhandigd met daarinaanbevelingen voor het culturele beleid in Brussel. Die aanbevelingen kan je hieronder downloaden.
Beleid
Documentatie

Nieuwjaars Drink de Nouvel An 2014 | Nieuwjaarsbrieven

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van BKO/RAB, de Brusselse Museumraad, de Concertation des Centres Culturels Bruxellois, in samenwerking met Cultuurcentrum Brussel, hebben we aan Gilles Ledure (Flagey), Kristien Opstaele (Brusselse Museumraad), Myriam Stoffen (Zinneke) en Einat Tuchman (State of the Arts) gevraagd een nieuwjaarsbrief te schrijven aan de Brusselse culturele sector, met daarin hun wensen voor 2014. De vier brieven kan je hieronder downloaden.
Documentatie

BKO/RAB | HR-overleg # 2 - 26 september 2013 | Verslag

Op 26 september 2013 vond in De Munt het tweede BKO/RAB HR-overleg plaats. Met dit platform komen de netwerken tegemoet aan de vraag van personeelsverantwoordelijken uit de culturele organisaties om elkaar te ontmoeten en uitwisseling te bevorderen over taal- en gemeenschapsgrenzen heen. Op basis van de input van de deelnemers van het Overleg, en in samenspraak met onze partner Actiris, werd beslist om in te zoomen op de tewerkstelling en begeleiding van oudere werknemers.
Tewerkstelling
Documentatie

Knack | De kanaalzone: therapie tegen stadskanker. 'Deze verpauperde wijken zijn de toekomst van Brussel'

Knack (4 september 2013) heeft een artikel gewijd aan de evolutie van de Kanaalzone. Aan het woord komen VUB-onderzoekster Sofie Vermeulen en Platform Kanal-initiatiefnemer en architect Marcel Rijdams. Op het einde van het artikel wordt ook aandacht besteed aan de toekomst en het 'richtplan' van stadsplanner Alexandre Chemetoff.In het artikel wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Gentrification & Upward Social Mobility' die Sofie Vermeulen en Eric Corijn geschreven hebben voor de publicatie The Brussels Reader. A Small World City. BKO/RAB hebben ook twee hoofdstukken geschreven: The Cultural Sector Facing Urban Challenges(Geert Cochez, Leen De Spiegelaere & Veerle Vanderleen) en The Performing Arts Scene (Leen De Spiegelaere, Sophie Alexandre & Hannelore Smits). Meer info over de publicatie vind je hier >>>
Stadsontwikkeling
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17