Documentatie

RAB/BKO, Article 27 Bruxelles, Lasso, Concertation des Centres Culturels Bruxellois & Cultuurcentrum Brussel | VERSLAG | Studiedag: Cultuur au pouvoir

Op 26 november 2015 organiseerden RAB/BKO, Lasso, Article 27 Bruxelles, Cultuurcentrum Brussel en Concertation des Centres Culturels bruxellois in het OCMW van Sint-Gillis een studiedag met de titel “Cultuur au pouvoir, over de sociale rol van kunst en cultuur”. Deze bijeenkomst was het resultaat van een jarenlange werking van de verschillende netwerken. Op deze pagina verzamelen we alle verslagen, presentaties en artikels van deze dag.
Diversiteit Publiekswerking
Documentatie

RAB/BKO & Brussels Academy | Documentatie | Lessenreeks: De culturele sector in Brussel (nov.-dec. 2015)

Na het succes van de eerste editie, organiseren BKO/RAB in samenwerking met de Brussels Academy in het najaar van 2015 opnieuw een lessenreeks over de culturele sector in Brussel.  Vijf lessen om te begrijpen hoe de vork in de steel zit: de geschiedenis van de kunstensector, het complexe Brusselse cultuurbeleid en het kunstenlandschap vandaag de dag. Na elke les, kunnen jullie de presentaties onderaan deze pagina vinden.
Artistieke & culturele sector Beleid
Documentatie

BKO/RAB | Persbericht (14/10/2015) | Merk te koop: "Agenda"

Op 13 oktober ll. onthulde de Raad van Bestuur van de vzw Vlaams-Brusselse Media het nieuwe toekomstplan. Alle media opereren vanaf april 2016 onder één merk ‘Bruzz’.  Agenda Magazine houdt op te bestaan onder zijn huidige vorm en zal deel uitmaken van een breder wekelijks magazine. Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) betreuren het verlies van een specifiek cultuurmagazine en eveneens van het merk Agenda. Ze roepen de overheden op om van de nood een deugd te maken en samen na te denken over een sterk en helder concept voor Brusselse cultuurcommunicatie en – marketing.
Communicatie
Documentatie

BKO | Verkiezingsspecial 2014

Tenzij u de afgelopen weken en maanden zorgvuldig alle contact met de buitenwereld vermeden heeft, weet u dat er op 25 mei belangrijke verkiezingen plaatsvinden. De Europese, federale en deelstatelijke verkiezingen samen op één dag. Het belang van die verkiezingen voor de toekomst van Brussel kan nauwelijks overschat worden. BKO geeft geen stemadvies. Wel willen we graag dat u goed geïnformeerd naar het stembureau gaat. Vandaar deze verkiezingsspecial waarin we een overzicht geven van wat de verschillende partijen (in alfabetische volgorde) te zeggen hebben en beloven over cultuur en/in Brussel. Onderaan deze verkiezingsspecial geven we nog een (niet volledig) overzicht van een aantalinteressante artikels en reportages over de verkiezingen in Brussel. Cultuur & Brussel in de partijprogramma's 2014
Beleid
Documentatie

BKO/RAB HR-Overleg | Verslag | Infosessie Actiris: Aanwerven in de culturele sector: enkele tips

Op woensdag 29 april 2015 organiseerden BKO/RAB in samenwerking met Actiris in het Centre Culturel Riches-Claires het HR-Overleg 'Rekruteren in de culturele sector: enkele tips'.De rechtstreekse aanleiding van dit HR-overleg was de brief die alle organisaties die over GECO-posten beschikken eind februari-begin maart gekregen hebben. In het Brussels regeerakkoord werd aangekondigd dat deze werking grondig zou worden hervormd. Anke Grooten (Sociare) gaf een korte stand van zaken over die GECO-statuten en wat de Brusselse regering al beslist heeft.Vervolgens werden in parallelsessies (NL-FR) de federale en regionale tewerkstellingsmaatregelenvoorgesteld waar culturele organisaties een beroep op kunnen doen. Denk maar aan het Activaplan, betaalde stages, opleidingen,... Het leek ons interessant om die verschillende maatregelen in de kijker te zetten bij de culturele sector die op dit moment toch op zoek is naar bijkomende financiële ondersteuning.Het loont altijd de moeite om bij de aanwerving van een nieuwe werknemer contact op te nemen met (de consulent van) Actiris. Actiris kan elke organisatie bijstaan op ieder moment van de aanwervingsprocedure en de juiste ondersteuningsmaatregelen voorstellen. Op die manier kan de beste werknemer gevonden worden voor de job, en krijgt die nieuwe werknemer voldoende ondersteuning als dat nodig zou zijn.De presentaties van Sociare (over de GECO-statuten) en van Actiris over de tewerkstellingsmaatregelen) kan je hieronder downloaden.
Tewerkstelling
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15