Nieuws

RAB/BKO | Het netwerk in transitie

We grijpen onze twintigste (!) verjaardag aan om een stand van zaken op te maken, binnen Brussel, binnen de kunsten en binnen ons netwerk. In de eerste helft van 2022 kijkt en luistert RAB/BKO naar haar leden om de grootste uitdagingen van onze stad te identificeren en onze koers voor de komende jaren te bepalen. 


[Dit artikel werd voor het laatst aangepast op 24/03/2022]

Een collectief reflectietraject

Het Brussels Kunstenoverleg werd opgericht in 2002; het Réseau des Arts à Bruxelles volgde twee jaar later. In die twintig jaar is RAB/BKO geëvolueerd en gegroeid, niet alleen wat betreft het ledenaantal (dat van 15 naar 174 leden ging) maar ook wat betreft de verscheidenheid aan activiteiten en de dagelijkse werking. Brussel en haar kunstensector zijn de voorbije jaren ook niet blijven stilstaan - en dan hebben we het nog niet eens over de crisis van de laatste twee jaar. Als netwerk willen we met onze leden en onze stad meebewegen. We willen van de huidige context gebruikmaken om een aantal belangrijke vragen te stellen:

 • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen van het netwerk?
 • Waar ligt er nog potentieel voor ons als collectief?
 • Welke richting kunnen en moeten we uit?

Om daar antwoorden op te formuleren brachten we een collectief reflectietraject op gang dat begeleidt wordt door Culture le Hic / Mouvance. In de komende twee en een halve maand worden de leden op verschillende momenten en op verschillende manieren geraadpleegd om samen na te denken over de te volgen koers. 

Dit proces - dat voorbehouden is aan de leden van het netwerk - werd in grote lijnen gepresenteerd tijdens de werksessie van RAB/BKO in Bozar op 31 januari 2022.

Voor meer informatie over ons traject, aarzel niet om ons te contacteren: 

 • Het team achter RAB/BKO: Romane (romane [at] rabbko.be) | Arnaud (arnaud [at] rabbko.be) | Quinten (quinten [at] rabbko.be)
 • Het team van Culture le Hic / Mouvance: Sandra Coumans (sandra.c [at] culturelehic.eu) | Olivier Roisin (olivier [at] mouvance-asbl.be) | Annabelle Giudice (annabelle.giudice [at] gmail.com)

[Afgerond] Stap #1 | een online enquête

De eerste fase van de bevraging van het netwerk bestaat uit een korte online enquête. Met vier vragen over de ledenorganisaties en zes vragen over het netwerk willen we in de eerste plaats een beter beeld krijgen van de stand van zaken binnen het netwerk.

De enquête is ondertussen gesloten. Aan deze eerste fase namen 130 mensen deel.

[Afgerond] Stap #2 | online gesprekken

Op basis van drie sleutelwoorden (ontmoeting, solidariteit en vertegenwoordiging) vormen deze twee momenten een gelegenheid om luidop na te denken over de mogelijkheden en de beperkingen van het netwerk. Op basis van de geschiedenis van RAB/BKO en de ervaring van de leden schetsen we aan de hand van deze kwalitatieve benadering de contouren van de toekomst van het netwerk. 

De twee gesprekken - met dezelfde gespreksonderwerpen maar telkens andere deelnemersgroepen - vonden plaats op 

 • Maandag 07/02: 12u tot 13u
 • Dinsdag 15/02: 16u tot 17u

[Afgerond] Stap #3 | diepte-interviews 

Deze gesprekken met kleine groepjes leden vinden ter plekke plaats in La Bellone. Deze manier van werken moet ons toelaten om verschillende ervaringen met het netwerk te verzamelen en dieper in te gaan op de besluitvorming binnen het netwerk.

De zeven interviews (met telkens maximaal vier deelnemers) werden gehouden op de volgende momenten:

 • Dinsdag 15/03 | bestuur BKO 
 • Dinsdag 15/03 | NL leden
 • Donderdag 17/03 | FR  leden
 • Maandag 21/03 | team RAB/BKO
 • Dinsdag 22/03 | FR leden
 • Woensdag 23/03 | bestuur RAB 
 • Donderdag 24/03 | NL leden

Artistieke & culturele sector

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur