Nieuws

RAB/BKO, perspective.brussels, agenda.brussels, visit.brussels | Monitoring culturele infrastructuur in Brussel

Na een werkproces van enkele jaren, zijn RAB/BKO blij om dit belangrijke project eindelijk te kunnen voorstellen. Het Brusselse culturele en vrijetijdsleven heeft er immers een nieuw dynamisch instrument bij voor de zichtbaarheid van alle culturele infrastructuur in Brussel : de Monitoring van de culturele infrastructuur

We willen alle culturele spelers aanmoedigen om vanaf nu de technische fiche van jullie infrastructuur in te voeren in het systeem, via de website agenda.brussels (hier >>>)


Historiek

Sinds het ‘Cultuurplan voor Brussel’ (2009) was de culturele sector vragende partij om een databank te ontwikkelen die alle Brusselse culturele infrastructuur bevat. Naar aanleiding van dit voorstel 11 werd een werkgroep Cartografie opgericht (2010-2012) en een lastenboek opgesteld met een eerste aanzet tot uitwerking van een dergelijke databank .

Het voorstel (en lastenboek) werd in 2014 opgepikt door de Brusselse Gewestregering die de opdracht gaf aan perspective.brussels (vroeger bekend onder ADT/ATO) om deze databank uit te werken. Op 13 december 2016 werd de Monitoring van de culturele infrastructuur en het gebruik van de tool voorgesteld aan de sector tijdens een platform georganiseerd door RAB/BKO. 

De Monitoring: wat en waarom?

De databank werd opgesteld door perspective.brussels – het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vroegere ADT/ATO) – in samenwerking met visit.brusselsagenda.brussels en RAB/BKO. 

De monitoring is een gratis dienst en is geïntegreerd worden op de website van agenda.brussels. Aan de huizen wordt gevraagd worden om éénmalig hun gegevens in te voeren (zalen, capaciteit, uitrusting e.d.).

Dankzij een gemakkelijke zoekfunctie en interactieve cartografie (naar verwachting online in de tweede helft van 2017) stelt deze monitoring alle nuttige informatie over jullie gebouwen en ruimtes ter beschikking van de artistieke sector, culturele en socio-culturele vzw’s , maar ook het grote publiek, wat logischerwijze zorgt voor meer zichtbaarheid van jullie werking. Daarnaast zullen de gegevens ook beschikbaar zijn voor onderzoeken en analyses omtrent spreiding, stedelijke ontwikkeling, e.a. 

Uw medewerking is cruciaal voor het slagen van dit project. Wij willen u daarom uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Deze bestaat uit een reeks meerkeuzevragen en het invullen zal niet veel tijd vragen (als u alle technische gegevens bij de hand hebt). Om te kunnen inloggen, moet u beschikken over de log-in en het paswoord dat uw organisatie gebruikt om evenementen in te voeren op agenda.brussels. Indien u hier nog niet over beschikt, kan u een nieuw profiel creëeren.

Meer informatie op de website van perspective.brussels >>>


PERSBERICHT - 6/12/2016 - visit.brussels

Beter vertrouwd raken met de Brusselse culturele en socioculturele locaties: oproep tot de beheerders van voorzieningen

Perspective.brussels en Visit.brussels hebben de handen in elkaar geslagen om een dynamische gegevensbank tot stand te brengen van de culturele en socioculturele voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Monitoring van de culturele infrastructuur.

De eerste ontwikkelingsfase van de tool Monitoring van de culturele infrastructuur is zopas van start gegaan: de beheerders van culturele en socioculturele voorzieningen worden verzocht om hun locatie via het daartoe bestemde formulier op de website agenda.brussels te plaatsen. Vandaag brengt de website al de Brusselse culturele actualiteit.

In een tweede fase, in 2017, moet deze tool voor de kunstwereld, de culturele en socioculturele verenigingen en ook het brede publiek uitgroeien tot de onmiskenbare zoekmotor voor beschikbare zalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minister-President Rudi Vervoort is alvast verheugd over de kansen die aan dit instrument zijn verbonden: “door iedereen die dat wil de kans te bieden om in zijn eigen wijk of in een andere Brusselse gemeente een locatie aan te bieden of te zoeken, moedigen we creatieve projecten aan en ondersteunen we de socioculturele animatie en kunstverspreiding, en op die manier ook de sociale cohesie en de culturele uitstraling van ons Gewest. Dit wordt één van de essentiële, pragmatische hefbomen bij het versterken van de positie van het Brussels Gewest als culturele Hoofdstad en als bassin van maatschappelijke diversiteit en het samen leven”.

Voor de ruimtelijke ordening moet “deze dynamische gegevensbank ons in staat stellen de betrekkingen tussen de (socio-)culturele voorzieningen en hun stedelijke omgeving fijner te analyseren  en te zien hoe cultuur en maatschappelijk georiënteerde initiatieven het Brussels grondgebied sociaal en economisch verrijken”, aldus Christophe Soil, Directeur-Generaal van Perspective.brussels.

“Visit.brussels draagt graag bij tot uitwerking van deze tool en gaat instaan voor de promotie hiervan via zijn website agenda.brussels. Deze databank is uniek in zijn soort in Brussel en moet de cultuuroperatoren van het Gewest in staat stellen een beter zicht te krijgen op het aanbod aan zalen en infrastructuur waarover zij beschikken. Organisatoren van evenementen, kunstenaars en mensen van het vak beschikken hiermee nu eindelijk over een dynamische tool bij het zoeken naar de locatie die het best aansluit bij hun behoeften”, besluit Patrick Bontinck, CEO van Visit.brussels.


Culturele infrastructuur

Nieuws

Museum Night Fever laat de temperatuur stijgen in 27 Brusselse musea (zaterdag 3 maart)

Voor de 11e keer op rij is Museum Night Fever het uitgelezen moment om de Brusselse musea te (her-)ontdekken in een totaal nieuwe context – vergeet het traditionele museumbezoek op zondagmiddag. Van 19u tot 2u ’s nachts (één uur langer dan de vorige edities!) openen niet minder dan 27 musea. De uitdaging? De bezoekers ervan overtuigen dat musea nog altijd relevant en hedendaags zijn, ook voor een publiek dat doorgaans niet (meer) in de musea te vinden is.
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling