Nieuws

RAB/BKO | Nieuwe leden

Na de voorbije Raden van Bestuur van RAB en BKO kunnen we met veel plezier een aantal nieuwe leden verwelkomen in het netwerk. Africalia vervoegt ons als volledig nieuw effectief lid; Plagiarama en MetX waren al voor de helft lid en voegen zich voor het eerst respectievelijk ook bij BKO en RAB. Welkom!


Nieuw lid voor RAB/BKO: Africalia

De opdracht van Africalia bestaat erin bij te dragen tot de erkenning van de cultuur als een sleutelsector van de ontwikkelingssamenwerking en een domein waar de internationale solidariteit tussen gemeenschappen en individuen op een creatieve en verrijkende manier tot uitdrukking kan komen.

Nieuw lid voor BKO: Plagiarama

Plagiarama is een Brusselse ruimte die beheerd wordt door kunstenaars. Een ruimte voor hedendaagse kunsten die zich richt op vraagstukken rond curatorschap, rond de relaties tussen kunstwerken tonen en creëren. Plagiarama wil plaats bieden aan creatie, experiment, deelname aan en productie van specifieke kunstwerken.

Nieuw lid voor RAB: MetX

MetX is een productiehuis van en voor muziekmakers. Samen met artiesten van diverse horizonten creëren ze originele repertoires en ensembles. Enerzijds via het producen en promoten van groepen als Mâäk, Marockin’ Brass, BRUiTAL of Fanfakids. Anderzijds door de repertoires en opgedane kennis van hun muziekmakers zoveel mogelijk open te stellen en door te geven.

Artistieke & culturele sector Samenwerking

Nieuws

Plannen voor culturele pool Manchester krijgen vorm

Het Brusselse bureau BC Architects is gekozen om tussen nu en eind 2025 de transformatie van de culturele en artistieke pool Manchester te leiden en tot een goed einde te brengen. Brussels minister-president Rudi Vervoort, Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux en directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) Gilles Delforge stelden het toekomstige project voor.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling
Nieuws

BHG | Persbericht | Behoud van de Brusselse beperkingsmaatregelen

Het Overlegcomité van 20 augustus 2021 besliste een einde te stellen aan meerdere maatregelen bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Gezien de epidemiologische situatie en de evolutie van de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oordeelde de Brusselse Regering al vóór het Overlegcomité dat een aantal vooropgestelde versoepelingen niet mogelijk was op het Brussels grondgebied.
Artistieke & culturele sector Covid-19