Nieuws

RAB/BKO | Nieuwe leden

Na de voorbije Raden van Bestuur van RAB en BKO kunnen we met veel plezier een aantal nieuwe leden verwelkomen in het netwerk. Africalia vervoegt ons als volledig nieuw effectief lid; Plagiarama en MetX waren al voor de helft lid en voegen zich voor het eerst respectievelijk ook bij BKO en RAB. Welkom!


Nieuw lid voor RAB/BKO: Africalia

De opdracht van Africalia bestaat erin bij te dragen tot de erkenning van de cultuur als een sleutelsector van de ontwikkelingssamenwerking en een domein waar de internationale solidariteit tussen gemeenschappen en individuen op een creatieve en verrijkende manier tot uitdrukking kan komen.

Nieuw lid voor BKO: Plagiarama

Plagiarama is een Brusselse ruimte die beheerd wordt door kunstenaars. Een ruimte voor hedendaagse kunsten die zich richt op vraagstukken rond curatorschap, rond de relaties tussen kunstwerken tonen en creëren. Plagiarama wil plaats bieden aan creatie, experiment, deelname aan en productie van specifieke kunstwerken.

Nieuw lid voor RAB: MetX

MetX is een productiehuis van en voor muziekmakers. Samen met artiesten van diverse horizonten creëren ze originele repertoires en ensembles. Enerzijds via het producen en promoten van groepen als Mâäk, Marockin’ Brass, BRUiTAL of Fanfakids. Anderzijds door de repertoires en opgedane kennis van hun muziekmakers zoveel mogelijk open te stellen en door te geven.

Artistieke & culturele sector Samenwerking

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur