Nieuws

RAB/BKO | Covid-19: acties in kaart gebracht

Naar aanleiding van de gevolgen van het nieuwe coronavirus voor de kunsten- en cultuursector brengt RAB/BKO zoveel mogelijk de verschillende steunpunten en andere acties in kaart. Om ervoor te zorgen dat onze acties zo relevant mogelijk blijven, onderhouden we nauw contact met onder meer visit.brussels.

Nuttige links 

RAB/BKO is en blijft tot uw beschikking

Het zijn verwarrende tijden en we doen ons best om klaarheid te scheppen in de acties en steunpunten die nu opgezet worden. Hieronder brengen we een en ander in kaart, maar het spreekt voor zich dat deze lijst verder gevoed zal worden door nieuwe ontwikkelingen en door de inbreng van onze leden. Ons coördinatieteam blijft open staan voor jullie vragen en/of suggesties! We staan in direct contact met de overheden, de andere culturele netwerken en andere spelers in de sector.

1. Informeren

RAB/BKO vernieuwt dagelijks haar persoverzicht om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws over Covid-19, de genomen maatregelen en hun impact op de culturele sector.

2. Meldpunt van State of the Arts

RAB/BKO werkt samen met State of the Arts om - in alle haast - informatie, gegevens en getuigenissen te verzamelen over de impact van de situatie op kunstenaars en culturele organisaties.

3. Ontwerp voor verdere analyse

Naast dit eerste initiatief om in de noodsituatie getuigenissen te verzamelen, werkt RAB/BKO aan een meer diepgaande en feitelijke vragenlijst over de gevolgen en verliezen voor culturele organisaties. Dit initiatief maakt deel uit van een breder coördinatieproces tussen de koepelorganisaties van de Belgische kunsten- en culturele sector, over de taal-, gemeenschaps-, gewest- en disciplinaire grenzen heen.

4. Wat na Covid-19?

Naast het ontwerp van de vragenlijst richt RAB/BKO in een tweede fase de blik op wat er na de crisis dient te gebeuren. Het doel is een coördinatiesysteem voor te stellen voor het doorgeven van informatie, het verzamelen en verwerken van gegevens, met als doel het leven van culturele actoren en kunstenaars post-Covid-19 te vergemakkelijken.

5. Een open brief

RAB/BKO werkt ook aan een gezamenlijke open brief met de andere Brusselse culturele netwerken aan de overheid en de pers. 

Het doel van deze open brief is tweeledig: 

  • wijzen op de gevolgen van de maatregelen voor de sector, de noodzaak van langdurige en onmiddellijke steun om de cashflowproblemen te verlichten 
  • het belang van kunst en cultuur in tijden van crisis benadrukken en wijzen op de creativiteit die organisaties en kunstenaars aan de dag leggen om het publiek in staat te stellen ook van thuis uit in contact te komen met hun artistieke en culturele producties

Artistieke & culturele sector