Nieuws

RAB/BKO | Covid-19: acties in kaart gebracht

Naar aanleiding van de gevolgen van de maatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus voor de kunsten- en cultuursector brengt RAB/BKO zoveel mogelijk de verschillende steunpunten en andere acties in kaart. Om ervoor te zorgen dat onze acties zo relevant mogelijk blijven, onderhouden we nauw contact met onder meer visit.brussels.


Laatste update: 06/04/2020

Nuttige links 

RAB/BKO is en blijft tot uw beschikking

Het zijn verwarrende tijden en we doen ons best om klaarheid te scheppen in de acties en steunpunten die nu opgezet worden. Hieronder brengen we een en ander in kaart, maar het spreekt voor zich dat deze lijst verder gevoed zal worden door nieuwe ontwikkelingen en door de inbreng van onze leden. Ons coördinatieteam blijft open staan voor jullie vragen en/of suggesties! We staan in direct contact met de overheden, de andere culturele netwerken en andere spelers in de sector.

1. Informeren

RAB/BKO vernieuwt dagelijks haar persoverzicht om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws over Covid-19, de genomen maatregelen en hun impact op de culturele sector.

2. Uitwisseling met de leden

RAB/BKO is een netwerk en bestaat dus alleen bij gratie van de ledenorganisaties. Het coördinatieteam van het netwerk richtte zich individueel tot elk van de aangesloten leden om onze steun te betuigen in deze moeilijke tijden, maar ook om een oproep tot getuigenissen te lanceren.

Terwijl de exit-strategie langzaamaan verder vorm krijgt en tot uitvoering wordt gebracht, past het netwerk zich aan aan de noden en verwachtingen van de sector: via een online vragenlijst kunnen de leden zich uitdrukken over hun zorgen, hun twijfels en klachten delen, prioriteiten stellen en vormen van good practice uitwisselen. 

3. Verzamelen van gegevens

  • RAB/BKO werkt samen met State of the Arts om - in alle haast - informatie, gegevens en getuigenissen te verzamelen over de impact van de situatie op kunstenaars en culturele organisaties. Die informatie wordt verzameld via het meldpunt van State of the Arts (FR/NL). De eerste resultaten (NL) van die bevraging werden al gepubliceerd door Rekto:Verso.
  • Daarnaast onderzoekt RAB/BKO momenteel de noodzaak om een gelijkaardige vragenlijst op te stellen op Brussels niveau, met inachtneming van de verschillende bestuursniveau's.
  • Meer dan ooit moedigen we overleg, samenwerking en coördinatie aan bij het treffen van maatregelen, bij de communicatie en bij het verzamelen van getuigenissen. We worden geconfronteerd met een wereldwijde crisis waarbij op Brussels niveau alle nodige informatie zowel in het Frans als in het Nederlands beschikbaar moet zijn; daar werken we hard aan.

4. De crisis... en daarna?

  • Er dient nu al nagedacht te worden over wat er op deze periode volgt. Om die reden neemt RAB/BKO onder meer deel aan een gezamenlijke reflectiesessie op internationaal niveau, op initiatief van het Global Cultural Districts Network (GCDN);
  • Samen met BrusselAVenir en met onze partners (La Concertation & Brussels Museums) zetten we ook een reflectie op poten wat betreft de langetermijnperspectieven voor de Brusselse samenleving. Die reflectie kijkt richting 2030 en houdt rekening met de wereldwijde gevolgen van de huidige crisis.

Covid-19