Nieuws

RAB/BKO | Brussels Studies Institute | Pilootstudie naar de publieksverplaatsingen tijdens culturele uitstapjes

Dankzij de financiële hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit) startte de RAB/BKO, met wetenschappelijke ondersteuning van het Brussels Studies Institute, aan een pilootstudie over de verplaatsingen van het publiek bij culturele uitstapjes en hun mobiliteitspraktijken in deze context. 

Deze pilootstudie zal leiden tot concrete actielijnen om de toegankelijkheid (in termen van mobiliteit) van culturele actoren te versterken. Daarnaast is de studie ook bedoeld om een methodologie te ontwikkelen die ter beschikking gesteld zal worden van geïnteresseerde operatoren en hen in staat zal stellen de (evoluties in de) mobiliteitspraktijken van hun publiek te analyseren.

Om een inventaris op te maken van de verschillende instellingen en mobiliteitspraktijken van hun publiek, en om deze enquête zo efficiënt mogelijk te starten, werden de RAB/BKO-ledenorganisaties met een publieke werking uitgenodigd om te reageren op een eerste vragenlijst. 

Er zijn 78 culturele RAB/BKO-leden met een publieke werking. Het onderzoek werd tussen oktober en december 2018 door het RAB/BKO opgestart via een e-mail in het Frans en het Nederlands. Er zijn verschillende herinneringen aan de leden verstuurd om genoeg antwoorden te krijgen. Uiteindelijk zijn er 45 reacties van verschillende instellingen gekomen; bijna 60%, wat erg hoog is voor dit soort enquêtes! 

De volgende fasen van deze pilootstudie omvatten de waardering van beschikbare middelen en de uitvoering van aanvullende enquêtes onder het publiek.

Artistieke & culturele sector Beleid

Persbericht

WBI | Een nieuw cultuurbeleid : nieuwe adviesinstanties en Hoge Raad voor Cultuur

Op aanvraag van de minister van Cultuur Alda Greoli, heeft de regering van de Franstalige gemeenschap het voorontwerp van het decreet inzake de oprichting van een Hoge Raad voor Cultuur goedgekeurd. Verder werd er ook gepleit voor transversale adviescommissies, een kamer van beroep, meer visibiliteit van de projecten en de organisatie van de adviesfunctie en een vertegenwoordiging van overheidsinstanties binnen culturele aangelegenheden. 
Artistieke & culturele sector Beleid
Nieuws

Beëindiging van het bouwproject van het CIRK in Koekelberg

De ploeg van de Espace Catastrophe vernam vorige vrijdag de beslissing van de nieuwe gemeenteraad van Koekelberg, onder leiding van Ahmed Laaouej, om een einde te maken aan het CIRK, Centre International des Arts du Cirque, waarvan de eerste constructiefase normaal gezien in maart zou beginnen. Deze unaniem genomen beslissing maakt een einde aan een proces van lange adem dat van Brussel, vaak gezien als een "internationale hoofdstad van het circus", de referentie wilde maken: een aantrekkingspool in dienst van een volledige sector in volle bloei. Ter herinnering: het was op uitnodiging van de Gemeente Koekelberg, in 2011, dat het plan voor het bouwen van het CIRK er kwam. 
Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Publiekswerking Stadsontwikkeling
Nieuws

Energie Pack | Gratis energiecoaching voor kleine en middelgrote ondernemingen en de non-profitsector

Als gevolg van de projectoproep "Energie Pack" die in 2017 door Leefmilieu Brussel werd gelanceerd, heeft de Brusselse regering onlangs besloten een subsidie toe te kennen aan 4 laureaten die de ondernemingssector en non-profitsector vertegenwoordigen: het gaat onder meer om BRUXEO, de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt.
Artistieke & culturele sector Duurzaamheid
Nieuws

Kunstenpunt | "Do the locomotion": een tool voor duurzame mobiliteit in de kunsten

In het kader van hun onderzoek "(Re)framing the international" ontwikkelde Kunstenpunt "Do the locomotion": een digitale tool om kunstenaars en werknemers in de kunstensector te informeren over internationale treintrajecten. Wist je bijvoorbeeld dat heel wat grote buitenlandse steden met de trein bereikbaar zijn vanuit Brussel-Zuid binnen een tijdsspanne van 6,5 uur? Vermijd het vliegtuig en keep this train a-rollin’!
Artistieke & culturele sector Duurzaamheid