Nieuws

RAB/BKO | Brussels Studies Institute | Pilootstudie naar de publieksverplaatsingen tijdens culturele uitstapjes

Dankzij de financiële hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit) startte de RAB/BKO, met wetenschappelijke ondersteuning van het Brussels Studies Institute, aan een pilootstudie over de verplaatsingen van het publiek bij culturele uitstapjes en hun mobiliteitspraktijken in deze context. 

Deze pilootstudie zal leiden tot concrete actielijnen om de toegankelijkheid (in termen van mobiliteit) van culturele actoren te versterken. Daarnaast is de studie ook bedoeld om een methodologie te ontwikkelen die ter beschikking gesteld zal worden van geïnteresseerde operatoren en hen in staat zal stellen de (evoluties in de) mobiliteitspraktijken van hun publiek te analyseren.

Om een inventaris op te maken van de verschillende instellingen en mobiliteitspraktijken van hun publiek, en om deze enquête zo efficiënt mogelijk te starten, werden de RAB/BKO-ledenorganisaties met een publieke werking uitgenodigd om te reageren op een eerste vragenlijst. 

Er zijn 78 culturele RAB/BKO-leden met een publieke werking. Het onderzoek werd tussen oktober en december 2018 door het RAB/BKO opgestart via een e-mail in het Frans en het Nederlands. Er zijn verschillende herinneringen aan de leden verstuurd om genoeg antwoorden te krijgen. Uiteindelijk zijn er 45 reacties van verschillende instellingen gekomen; bijna 60%, wat erg hoog is voor dit soort enquêtes! 

De volgende fasen van deze pilootstudie omvatten de waardering van beschikbare middelen en de uitvoering van aanvullende enquêtes onder het publiek.

Fase 1 (FR) >>>

DE CONTEXT

In juni 2016 organiseerde RAB/BKO een werkgroep rond het mobiliteitsvraagstuk in Brussel en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de culturele sector. Bij deze gelegenheid werden drie acties geïdentificeerd als prioriteiten :
1) een onderzoek naar de mobiliteit van het publiek, 2) het ontwerp van een 'toolkit' om organisaties te helpen bij het definiëren van een mobiliteitsbeleid en 3) het versterken van de samenwerking met de MIVB (en de NMBS).

Een paar maanden later, tijdens het Directieoverleg van 14 september 2017 in de Munt, werden culturele organisaties uitgenodigd om een open brief aan Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet te ondertekenen. In deze brief vroeg RAB/BKO vooral steun voor de ontwikkeling van een openbaar onderzoek, om de gewoonten, obstakels en behoeften van het Brusselse culturele publiek te identificeren. Meer dan 40 organisaties ondertekenden deze brief.

Gezien de vraag en dankzij de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit) begint RAB/BKO op dit ogenblik met wetenschappelijke ondersteuning van Brussels Studies Institute, met een pilot-studie rond de mobiliteit van het publiek van Brusselse culturele instituties op vlak van culturele uitjes en de mobiliteitspraktijken binnen deze context.

DE STUDIE

Deze pilotstudie zal leiden tot concrete acties om de toegankelijkheid van culturele instituties te verbeteren - op vlak van mobiliteit. Het beoogt ook een tweede doelstelling: de uitwerking van een methodologie die ter beschikking wordt gesteld aan de culturele actoren die wensen de evolutie, de oorsprong en de mobiliteitspraktijken van hun publiek te kunnen volgen.

De studie zelf zal plaatsvinden in drie fases :
1. Een beoordeling van bestaande kennis en middelen,
2. Valorisatie van beschikbare middelen en ten derde,
3. De implementatie van aanvullende enquêtes onder het publiek.

Artistieke & culturele sector Beleid

Nieuws

Persoverzicht | Podiumtechnici: voor de terugkeer van ethiek en rechtvaardigheid in de cultuur

Technici klagen het ongebreideld liberalisme aan dat de Belgische podiumkunstensector onder druk zet. Zij verdienen ook vandaag nog gemiddeld minder dan 2000 euro bruto tijdens hun hele loopbaan. Onder de nieuwe arbeidsvoorwaarden van de uittredende regering kunnen de technici tot tien dagen na elkaar opgeroepen worden om dagen van twaalf uur te werken. De Franstalige sectororganisatie Association des techniciens professionnels du spectacle (ATPS) sprak zich in een artikel uit over het liberalisme dat de Belgische cultuur 'verziekt en verarmd'.
Artistieke & culturele sector Beleid Economie