Nieuws

RAB/BKO & Brussels Centre for Urban Studies | Civil Society Fellowship: Impact van beleid op de werking van cultuurhuizen en –organisaties in Brussel

In het kader van het Civil Society Fellowship programma van het Brussels Centre for Urban Studies (interdisciplinair onderzoekscentrum van de VUB), zullen RAB en BKO een onderzoek uitvoeren over de impact van het versnipperde beleid op de dagelijkse werking van cultuurhuizen en –organisaties in Brussel.
Het nieuwe civil society fellowship programma van het Brussels Centre for Urban Studies(interdisciplinair onderzoekscentrum van de VUB) wil onderzoeksprojecten ondersteunen waar de samenwerking tussen Brusselse middenveldorganisaties en universitaire onderzoeksgroepen centraal staat, vanuit de erkenning dat er heel wat waardevolle expertise aanwezig is bij de medewerkers van deze organisaties omtrent de stedelijke uitdagingen. Daarnaast is het een manier om de samenwerking en uitwisseling tussen de academische wereld en het middenveld verder te stimuleren.

BKO en RAB dienden midden september 2015 een project in, dat in 2016 werd goedgekeurd. In de loop van 2016 zal het onderzoek gerealiseerd worden.

Het onderzoeksproject gaat over het volgende thema:

Het cultuurbeleid in Brussel, waar de beide Gemeenschappen hun bevoegdheden uitoefenen en waar daarenboven nog heel wat parallelle beleidsstructuren bestaan, is uitermate complex. Dit versnipperde beleid heeft een rechtstreekse impact op de dagelijkse werking van de vele cultuurhuizen en –organisaties in Brussel. Op het terrein wordt heel wat samengewerkt, of ontstaan bicommunautaire initiatieve die steun ontvangen uit beide Gemeenschappen. Maar telkens weer zien de organisaties zich genoodzaakt hun project in te passen in een ander beleidskader, voorwaarden, …

Doelstellingen van het onderzoek zijn enerzijds een overzicht bieden van de huidige situatie voor de sector en het beleid, en anderzijds beleidsaanbevelingen formuleren die de samenwerking tussen de verschillende overheden zou kunnen bevorderen en die op die manier de Brusselse culturele sector ten goede komen. Deze aanbevelingen zullen zich ook inschrijven in het Samenwerkingsakkoprd tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap en kunnen de nieuwe bevoegdheid van het BHG (biculturele projecten) mee richting geven.

Beleid

Nieuws

#4 Covid-19 & de Brusselse kunsten- en cultuursector

Dit vierde persoverzicht rond Covid-19 en de Brusselse kunsten- en cultuursector verzamelt de ontwikkelingen in de zomer. Net als bij de vorige overzichten vind je hier de maatregelen op de verschillende bestuursniveau's, de acties op Europees niveau, alsook nuttige artikels en links rond de evolutie van de situatie en de gevolgen ervan voor de kunsten- en cultuursector.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Publiekswerking Toerisme Covid-19