Nieuws

RAB/BKO verwelkomt de nieuwe leden Get Down en le Réseau des Arts Chorégraphiques – RAC

Na de goedkeuring van de besturen verwelkomen we graag Get Down als nieuw effectief lid van RAB/BKO en le Réseau des Arts Chorégraphiques – RAC als toegetreden lid van RAB. Welkom in ons netwerk!


Get Down

Get Down - Dancers Management, opgericht in 2020, is een managementbureau voor artistieke creaties, gespecialiseerd in hip hop en street-dances in de breedste zin van de term. Het agentschap is gevestigd in Brussel en zet zijn diensten in België en internationaal in. Ze bieden vaardigheden, kennis en hulpmiddelen op het gebied van management, verspreiding, booking, productie, promotie en persrelaties. De organisatie wil de bemiddelaar zijn tussen artiesten die gespecialiseerd zijn in street-dance (in de breedste zin van het woord) en culturele actoren of commerciële klanten die met deze artiesten willen samenwerken.

DOELSTELLINGEN

  • Bevorderen van de begeleiding, ontwikkeling, promotie en professionalisering van Belgisch talent, in het bijzonder voor street-dances.
  • Kunstenaars en talenten die in België bestaan, versterken.
  • Bevordering van de verspreiding en de productie van artistieke projecten
  • Culturele synergieën ontwikkelen
  • Verandering brengen in de Belgische dans- en cultuursector
  • Popularisering van hip hop en street-dances bij het grote publiek en bij liefhebbers van cultuur, teneinde een breed publiek te bereiken dat niet beperkt is tot de actoren van de sector.

WAARDEN

Of het nu om artistieke samenwerkingen, partnerschappen, de keuze van klanten of sponsors gaat, wil Get Down - Dancers Management garant staan voor een menselijke, ethische en transparante aanpak.

Le Réseau des Arts Chorégraphiques – RAC

Le Réseau des Arts Chorégraphiques – RAC is de beroepsfederatie van de choreografische sector en de representatieve vereniging van de danssector van de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Als platform voor uitwisseling en reflectie en als hulpmiddel voor belangenbehartiging bij de overheid en de instellingen van de FWB, biedt de vereniging haar leden een ruimte waar ze kunnen debatteren over het laatste nieuws binnen de culturele sector en de uitdagingen in verband met de creatie en spreiding van hun werk.

De vereniging staat open voor alle professionals die actief zijn in de danssector (artiesten, choreografen, bestuurders, productie- en distributiemanagers, regisseurs...), die zich individueel of collectief willen inzetten om de erkenning van de danskunst te bevorderen.

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur