Nieuws

Wie neemt er de echte beslissingen in het kunstenveld in Vlaanderen?

Engament Arts lichtte voor Rekto:Verso de raden van bestuur van kunstorganisaties door. Daaruit blijkt duidelijk dat de genderbalans in het Vlaamse kunstenveld scheef zit: vooral mannen beschikken over macht.

Lees het volledige artikel hier >>>

Engagement baseerde zich voor dit onderzoek op informatie van het Departement Cultuur Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Ze bekeken het jaar 2017, ook voor de aangegeven subsidiebedragen.

Op die manier geven ze een beeld van de genderbalans in 203 besturen van de 216 kunstorganisaties die structureel gesubsidieerd worden binnen het Kunstendecreet van de Vlaamse Gemeenschap (207 werkingssubsidies, 7 Kunstinstellingen, Kunstenpunt en VAi). In de grafieken met bijkomende informatie over het geslacht van de voorzitters zijn 198 van die 203 organisaties meegenomen.

Ontbrekende data over de genderbalans van een aantal organisaties en het geslacht van de voorzitters verzamelde Engagement zelf via de online-databanken van het Belgisch Staatsblad en de Nationale Bank. Voor deze bijkomende dataverzameling werd de meest recente publiek zichtbare informatie gebruikt. De grafieken zijn gemaakt met steun van Kunstenpunt/Flanders Arts Institute.

Het onderzoek beperkt zich momenteel tot gender. Grondiger onderzoek is nodig om andere aspecten van identiteiten in kaart te brengen.

Uiteindelijk komen ze tot vier grafieken:

  1. Globale genderbalans in 203 (van de 216) structureel gesubsidieerde kunst-organisaties (2017)
  2. Genderbalans in raden van bestuur in verhouding tot het subsidiebedrag (in absolute cijfers en als percentage, 2017)
  3. Geslacht van de voorzitters van de raden van bestuur
  4. Genderbalans in de raden van bestuur, gekoppeld aan het geslacht van de voorzitter

Lees daarnaast ook deze open brief aan de volgende minister van Cultuur, van meer dan vijftig cultuurwerkers, met twee voorstellen om de machtsonevenwichten in de culturele sector te doorbreken >>>

Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit Tewerkstelling

Nieuws

RAB/BKO | Nieuw: een Slack om informele uitwisseling tussen de leden aan te moedigen

Meer dan ooit proberen we de informele uitwisseling tussen onze leden zo goed mogelijk te faciliteren. Om die reden lanceren we exclusief voor de leden van RAB/BKO een Slack: een virtuele ruimte waar er informeel gereflecteerd en gediscussieerd kan worden, waar leden aankondigingen en suggesties kunnen doen en ervaringen kunnen delen met de rest van het netwerk.
Artistieke & culturele sector Communicatie Samenwerking