Persoverzicht

Pers | Brussel zoekt naar partnersteden voor haar kandidatuur als Europese culturele hoofdstad in 2030

Tijdens een parlementaire zitting heeft de Minister-President van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort, meer informatie gegeven over de kandidatuur van Brussel als Europese culturele hoofdstad in 2030. 

Een budget van € 35.000 euro zal toegekend worden aan de Brusselse culturele netwerken (RAB/BKO, BMR-CBM en La Concertation) om een "verkenner" aan te werven die een voorbereidingstraject binnen de culturele sector zal opzetten. Daarnaast liet Vervoort ook weten dat visit.brussels de taak krijgt om een onderzoek op te zetten over de economische gevolgen en valkuilen van zo'n evenement.  

Last but not least, wil het Gewest de kandidatuur voor 2030 ook linken aan het 200-jarige bestaan van België. Hij wil een Vlaamse en Waalse stad linken aan Brussel en zo ook de activiteiten en evenementen verdelen. Dit is echter een nieuw idee en moet nog verder uitgewerkt en onderzocht worden. 


Bronnen:

2030 Samenwerking Stadsontwikkeling

Persbericht

WBI | Een nieuw cultuurbeleid : nieuwe adviesinstanties en Hoge Raad voor Cultuur

Op aanvraag van de minister van Cultuur Alda Greoli, heeft de regering van de Franstalige gemeenschap het voorontwerp van het decreet inzake de oprichting van een Hoge Raad voor Cultuur goedgekeurd. Verder werd er ook gepleit voor transversale adviescommissies, een kamer van beroep, meer visibiliteit van de projecten en de organisatie van de adviesfunctie en een vertegenwoordiging van overheidsinstanties binnen culturele aangelegenheden. 
Artistieke & culturele sector Beleid
Nieuws

Beëindiging van het bouwproject van het CIRK in Koekelberg

De ploeg van de Espace Catastrophe vernam vorige vrijdag de beslissing van de nieuwe gemeenteraad van Koekelberg, onder leiding van Ahmed Laaouej, om een einde te maken aan het CIRK, Centre International des Arts du Cirque, waarvan de eerste constructiefase normaal gezien in maart zou beginnen. Deze unaniem genomen beslissing maakt een einde aan een proces van lange adem dat van Brussel, vaak gezien als een "internationale hoofdstad van het circus", de referentie wilde maken: een aantrekkingspool in dienst van een volledige sector in volle bloei. Ter herinnering: het was op uitnodiging van de Gemeente Koekelberg, in 2011, dat het plan voor het bouwen van het CIRK er kwam. 
Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Publiekswerking Stadsontwikkeling
Nieuws

Energie Pack | Gratis energiecoaching voor kleine en middelgrote ondernemingen en de non-profitsector

Als gevolg van de projectoproep "Energie Pack" die in 2017 door Leefmilieu Brussel werd gelanceerd, heeft de Brusselse regering onlangs besloten een subsidie toe te kennen aan 4 laureaten die de ondernemingssector en non-profitsector vertegenwoordigen: het gaat onder meer om BRUXEO, de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt.
Artistieke & culturele sector Duurzaamheid
Nieuws

Kunstenpunt | "Do the locomotion": een tool voor duurzame mobiliteit in de kunsten

In het kader van hun onderzoek "(Re)framing the international" ontwikkelde Kunstenpunt "Do the locomotion": een digitale tool om kunstenaars en werknemers in de kunstensector te informeren over internationale treintrajecten. Wist je bijvoorbeeld dat heel wat grote buitenlandse steden met de trein bereikbaar zijn vanuit Brussel-Zuid binnen een tijdsspanne van 6,5 uur? Vermijd het vliegtuig en keep this train a-rollin’!
Artistieke & culturele sector Duurzaamheid