Persbericht

Meer zichtbaarheid voor lokale evenementen dankzij een overeenkomst tussen visit.brussels en de gemeente Anderlecht

De gemeente Anderlecht, het Centre culturel Escale du Nord en het Gemeenschapcentrum De Rinck hebben met visit.brussels een overeenkomst getekent om evenementen in Anderlecht op gewestelijk vlak te promoten en een rechtstreekse export van de gegevens van agenda.brussels mogelijk te maken door de organisatoren van evenementen via de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente en de partners.


Persbericht - Gemeente Anderlecht

Meer zichtbaarheid voor Anderlechtse evenementen dankzij samenwerking met Visit.brussels

De gemeente Anderlecht heeft onlangs, samen met het Anderlechtse culturele
centrum Escale du Nord en gemeenschapscentrum De Rinck, een overeenkomst
met Visit.brussels ondertekend en dit op initiatief van burgemeester Eric Tomas,
Nederlandstalig cultuurschepen Elke Roex, Franstalig cultuurschepen Fabrice
Cumps en het schepencollege.

Het doel: in Anderlecht georganiseerde evenementen op gewestelijk vlak promoten en een
rechtstreekse export van de gegevens van agenda.brussels door de organisatoren van
evenementen via de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente en de
partners mogelijk maken.

Sinds verschillende jaren beheert Visit.brussels via zijn website agenda.brussels een
gewestelijke gecentraliseerde databank met evenementen, manifestaties en culturele
trekpleisters in het Brussels gewest. Deze databank verzamelt activiteiten uit de 19
Brusselse gemeenten en wordt door de actoren uit de sector gevoed door middel van een
extranet. Zo wil men het voor organisatoren van evenementen gemakkelijker maken om
hun informatie te verspreiden en vermijdt men dat dezelfde inlichtingen op vele platformen
ingevoerd moeten worden.

Met deze overeenkomst wil Visit.brussels de databank nog sterker maken en samenwerken met gemeenten om uitwisseling van gegevens mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat deze gegevens beter worden verspreid.

Anderlechts burgemeester Eric Tomas wou hierover het volgende kwijt: “Anderlecht is de
eerste gemeente die deze overeenkomst heeft getekend en een rechtstreekse
import van gegevens naar zijn gemeentelijke website heeft georganiseerd. In heel
Anderlecht worden heel wat evenementen georganiseerd en met deze overeenkomst
willen we deze activiteiten meer promoten bij de Anderlechtenaren en in heel het gewest.
Verder wordt het voor organisatoren van evenementen gemakkelijker om gegevens in te
geven”.

Door het platform agenda.brussels te gebruiken, plaatsen verenigingen, partners en
organisatoren van evenementen of activiteiten in Anderlecht de informatie rechtstreeks op
de gemeentelijke website www.anderlecht.be. Op die manier beschikt iedereen over een
volledige agenda met alles wat in onze gemeente gebeurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor de agenda van de gemeentekrant Anderlecht Contact en de
communicatiekanalen van Escale du Nord en De Rinck. 


In de pers:

Communicatie

Nieuws

MuseumPASSmusées | Eerste Belgische museumpas schiet uit de startblokken met 6.000 exclusieve passen

Met één pas meer dan 100 musea bezoeken in België. Vanaf september is het eindelijk mogelijk. Om dat in de verf te zetten, start museumPASSmusées met de voorverkoop van 6.000 exclusieve museumpassen, ontworpen door zes Belgische kunstenaars. Goed voor één jaar lang gratis museumbezoek ! De musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië presenteren zich met dit project samen op één kaart met de steun van de ministers van Cultuur Sven Gatz en Alda Greoli. 
Artistieke & culturele sector Beleid Samenwerking
Nieuws

Eén meertalig communicatiebeleid voor culturele activiteiten in de hoofdstad

Herinner je je nog het voorstel 27 uit het Cultuurplan voor Brussel (2009): "De cultuursector pleit er ook voor dat die organisatie (die zich met cultuurmarketing bezighoudt, nvdr) de krachten die verschillende overheden totnogtoe voor meerdere soortgelijke communicatiekanalen, inzetten, bundelt in - één enkel agenda-magazine, gratis en meertalig, [...] en - één enkele agenda-site (cultuur- en vrijetijdssite) meertalig, met een redactionele insteek en o.m. profiling-faciliteiten en mailservices." Wel, sinds 17 april, staan we een grote stap dichter bij de realisatie van dit voorstel want 5 ministers stemden ermee in om gezamenlijk een jaarlijks budget van € 200.000 vrij te maken ter ontwikkeling van een gezamenlijke, meertalige cultuurcommunicatiestrategie voor Brussel !
Artistieke & culturele sector Beleid Communicatie Samenwerking
Nieuws

ENGAGEMENT, een anti-seksismecampagne voor de Belgische kunstensector

Sinds de publicatie van het artikel '#Wetoo: Waar dansers over praten wanneer ze over seksisme praten' en in de nasleep van #MeToo, kwamen Belgische dansers samen om problemen rond seksisme en grensoverschrijdend gedrag in hun sector te bespreken. Het gesprek begon in een gesloten Facebook-groep, #wetoo #makemovement, en werd verdergezet tijdens wekelijkse bijeenkomsten bij RoSa vzw. Uit het debat groeide het online en offline project ENGAGEMENT.
Artistieke & culturele sector
Nieuws

Visit.brussels Awards : de negen winnaars zijn bekend

Negen culturele en toeristische initiatieven uit Brussel die hun stempel drukten op 2017 zijn op donderdag 29 maart tijdens de visit.brussels Award Ceremony & Networking Night gehuldigd. Na de publieksstemming bekroonde de jury van professionals uit de toeristische sector de projecten die in hun domein hebben meegewerkt aan de internationale uitstraling van Brussel in 2017.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling Toerisme