Nieuws

Persoverzicht | Tijdelijke bezetting en de kunsten

Onder druk van initiatieven als Toestand evolueerde het Brusselse beleid rond tijdelijke bezetting en reactivering van leegstaande gebouwen de afgelopen jaren sterk. Om die evolutie en de band met het kunst- en cultuurveld zichtbaar te maken, lijstten we een aantal artikels en gebeurtenissen op.

Privé vs. vzw

'Verlaten panden tijdelijk gebruiken is hot in Brussel,' schreef Bruzz vorige week. 'Steeds meer privé-eigenaars en overheidsinstellingen zoals Citydev voelen er wel iets voor om een aangekocht pand aan kunstenaars, ambachtslieden of start-ups uit te lenen, vooraleer met verbouwingen te beginnen.' Er is inderdaad al langer een evolutie aan de gang in Brussel. Wie zich wegwijs maakt in de initiatieven, merkt algauw op dat niet iedereen het eens is welke richting het uit moet met die veranderingen in het beleid.

"We zien dat het tijdelijk gebruik steeds vaker wordt toegewezen aan bedrijven die er ook winst uit slaan."

Pepijn Kennis, Toestand

Wat eerst en vooral opvalt, is de grote verscheidenheid aan visies op tijdelijke bezetting en de verschillende projecten die daar het gevolg van zijn. Een privébedrijf als Entrakt wil voornamelijk winst maken, terwijl een bottom-up functionerende vereniging als Toestand in leegstand vooral de mogelijkheid ziet om sociale activiteiten een plek te geven. Terwijl Entrakt momenteel nog de grootste tijdelijke zone 'uitbaat', Citygate 2, door ateliers en kantoren te verhuren aan onder andere kunstenaars, waarschuwt Toestand ervoor dat hiermee een 'Uberisatie' van de huurmarkt dreigt, die de kunstenaars en de andere 'precaire bezetters' nog verder zal precariseren.

Band met de kunsten

“We brengen jonge mensen samen die elkaar anders zouden uitlachen, wantrouwen, pijn doen. Dat is de waarde van kunst: een dialoog teweegbrengen.”

Niels Coppens, Toestand

Doordat Brussel nog steeds een plaatstekort kent voor sociale en culturele doeleinden en er tegelijkertijd sprake is van een grote leegstand is de brug naar de kunsten vlug gemaakt. De meeste initiatieven die leegstaande gebouwen heractiveren bieden dan ook plaats aan voor kunstenaars, in de vorm van ateliers, bureau's, vertoningsplekken, enz. De band met de kunsten is daarnaast ook zichtbaar in de erkenning van het werk dat Toestand levert. In 2017 kreeg de Brusselse vzw nog de Ultima (ooit 'Vlaamse Cultuurprijs') voor Sociaal-Cultureel Volwassenwerk.

Invloed op de stadsontwikkeling

Naast Toestand zetten ook andere organisaties zich in voor een sociale reactivering van leegstaande gebouwen. Woningen123Logements en Communa schaarden zich bij Toestand voor de campagne "St-Vide-Leegbeek". Brussel telt niet negentien maar twintig gemeenten is de boodschap, waarmee ze erop wijzen dat de leegstand in Brussel een totale oppervlakte ter grootte van een volledige gemeente heeft: 6,78 miljoen vierkante meter. De twintigste gemeente heeft een eigen website: leegbeek.brussels.

“Tijdelijk gebruik wordt meer en meer een vaste stap in stadsontwikkeling, zeker in Brussel waar projecten erg lang lopen. Daarom is het nodig dat het opdrachtgeverschap voor tijdelijk gebruik met transparantie, professionaliteit en verantwoordelijkheid gepaard gaat. Tijdelijk gebruik mag niet verengen tot een methode om alleen de middenklasse te lokken, maar moet ook aandacht hebben voor andere maatschappelijke behoeften in Brussel.”

Kristiaan Borret, Bouwmeester


Persoverzicht

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling

Nieuws

RAB/BKO | Creatief met CHAOS créatif

"Hoe gaan de culturele organisaties in Brussel om met het institutionele en demografische patchwork?" Dat is de centrale vraag van Creatief met CHAOS créatif, een gloednieuwe publicatie van RAB/BKO. Op basis van een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd tussen 2016 en 2018 onder zestien culturele en artistieke organisaties in Brussel, analyseren Leen De Spiegelaere en Sophie Alexandre de huidige situatie en doen ze een aantal aanbevelingen voor de culturele spelers en het beleid in de toekomst.
Artistieke & culturele sector Beleid
Nieuws

Veranderingen bij het RAB-team

De samenstelling van het team verandert bij Réseau des Arts à Bruxelles, met het vertrek van Margaux Bernard, die sinds januari 2018 werkzaam is. Zij werpt zich in een nieuw cultureel avontuur als communicatieverantwoordelijke bij Court-Circuit. We wensen haar het beste toe in haar nieuwe functie! Hierdoor komt haar positie vrij, naast de nieuwe vacature 'Evenementen en Administratie' die gelanceerd werd om het volledige RAB/BKO-team te versterken. In de overgangsperiode zal de website daardoor wat minder vaak geüpdatet worden. Dank voor uw begrip!
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

Het UBO-register: wat moet u weten voor uw vzw?

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, … hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 
Nieuws

ENGAGEMENT | Meer dan vijftig dossiers over machtsmisbruik in de kunsten ingediend

Korte contracten, freelancewerk en een sector met overwegend veel mannen aan de top. Het zijn ingrediënten die de kunstwereld kwetsbaar maken voor machtsmisbruik. In de nasleep van de wereldwijde MeToo-beweging richtte de Brusselse danser en kunsthistorica Ilse Ghekiere daarom ENGAGEMENT op. BRUZZ sprak haar over de organisatie, die sinds de oprichting meer dan vijftig dossiers behandelde.
Artistieke & culturele sector