Nieuws

BHG | Behoud van de Brusselse beperkingsmaatregelen

Het Overlegcomité van 20 augustus 2021 besliste een einde te stellen aan meerdere maatregelen bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Gezien de epidemiologische situatie en de evolutie van de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oordeelde de Brusselse regering dat een aantal vooropgestelde versoepelingen niet mogelijk was op het Brussels grondgebied.


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in een Politiebesluit van 30 augustus 2021 >>> beslist om, gezien de lage vaccinatiegraad, nog verschillende striktere maatregelen aan te houden. Eerder publiceerde minister-president Rudi Vervoort al een persbericht >>> op zijn persoonlijke website. Nog tot en met 14 oktober blijven de huidige maatregelen van kracht in Brussel, verduidelijkt de minister-president in het meest recente persbericht >>>

In Brussel geldt dus nog steeds een andere situatie dan in de andere twee gewesten. De huidige maatregelen blijven dus van toepassing tot en met 14 oktober, behalve het sluitingsuur om 1u ‘s nachts voor nachtwinkels, evenementen en horeca, dat wordt opgeheven op 1 oktober. Deze opheffing is het gevolg van de beslissing om discotheken te heropenen.

Vanaf 1 oktober geldt het CST effectief voor: 

 • de discotheken overal in België, dus ook in Brussel 
 • de evenementensector op het Brussels grondgebied, voor evenementen met méér dan 50 aanwezigen binnen en 200 aanwezigen buiten.

Vanaf 15 oktober worden de beperkende gezondheidsmaatregelen die voorzien waren in het besluit van 30 augustus opgeheven voor de sectoren waar het CST van kracht wordt.

We lijsten de informatie die relevant is voor de kunsten- en cultuursector hieronder voor jullie op.

1. Behoud van maatregelen

De volgende maatregelen blijven gelden in Brussel:

 • Behoud van de mondmaskerplicht en social distancing voor evenementen die binnen plaatsvinden (en bij samenkomsten tot 400 personen)
 • Horeca: behoud van de vorige maatregelen
  • een afstand tussen de tafels van 1,5 meter;
  • enkel zitplaatsen;
  • hoogstens 8 personen per tafel;
  • de naleving van de plaatselijke voorschriften voor terrassen;
  • een geluidsniveau beperkt tot 80db in.
 • Behoud van de lokale toestemming voor evenementen van 200 tot 3000 personen in een afgesloten ruimte en van 400 tot 5000 deelnemers buiten
  • Voor dit soort evenementen moet nog steeds de toestemming van de gemeente worden gevraagd. Voor het overige zijn de maatregelen die het federaal ministerieel besluit vermeldt ook van toepassing op het grondgebied van het Brussels Gewest.

2. Covid Safe Ticket

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar ondertussen is het zover: het Covid Safe Ticket (CST) wordt ook in Brussel gebruikt. Wij maakten een kort overzicht van de voorbije stappen die tot de (gedeeltelijke) invoering van het CST leidden en delen een aantal reacties uit de Brusselse cultuursector. 

3. Aanbeveling om te blijven telewerken

De Brusselse Regering beveelt sterk aan om te blijven telewerken, net zoals in juni dit jaar. Op de Brusselse werkvloeren blijven mondmaskers verplicht, in tegenstelling tot in Vlaanderen en Wallonië.

4. De naleving van de maatregelen sterker controleren

De Brusselse regering communiceert dat ze in samenwerking met de burgemeesters van de 19 gemeenten sterker zal controleren op onder meer de mondmaskerdracht.

Artistieke & culturele sector Covid-19

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur