Nieuws

FWB | Joëlle Milquet neemt ontslag en wordt opgevolgd door Alda Greoli voor Cultuur

Op maandag 11 april bood Joëlle Milquet, Minister van Onderwijs en Cultuur in de Franse Gemeenschap, haar ontslag aan nadat ze verdenkt wordt voor belangenvermenging. Plusieurs noms circulent pour sa succession (les plus courants étant ceux de: Marie-Martine Schyns,Céline Fremault et Catherine Fonck), mais rien n'a encore été confirmé. Il semblerait néanmoins que le scénario privilégié soit celui d'une répartition des trois compétences, et non des moindres, entre plusieurs personnes.
Beleid
Nieuws

Actiris & Brussels Gewest | Nieuwe tewerkstellingsmaatregel voor Brusselse jongeren

In het kader van de verdere uitvoering van de Jongerengarantie, voert Actiris het inschakelingscontract in, een nieuwe maatregel voor de tewerkstelling van jongeren in Brussel. Dit inschakelingscontract doelt op de tewerkstelling voor een periode van 12 maanden van jongeren onder de 25 jaar die sinds 18 tot 24 maanden ingeschreven zijn bij Actiris en die gedurende deze periode maximaal 90 dagen hebben gewerkt. Dankzij deze overeenkomst krijgen jongeren de kans om een eerste werkervaring op te doen. Ook voor de werkgever is de maatregel bijzonder interessant, aangezien men op die manier een gedeeltelijk gesubsidieerde arbeidskracht kan inzetten. Wat is een inschakelingscontract? 
Tewerkstelling
26 27 28 29 30 31 32