Nieuws

Cultuurpool Citroën: 7 geselecteerde teams voor het internationale architectuurwedstrijd

In het kader van de architectuurwedstrijd voor de Cultuurpool Citroën heeft de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) 7 finalisten geselecteerd uit de 92 inzendingen die binnenkwamen voor de reconversie van de Citroëngarage aan het kanaal van Brussel.


De 7 multidisciplinaire teams (met minimaal expertise in architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, EPB-coördinatie, veiligheids- en gezondheidscoördinatie) die doorgaan naar de tweede selectieronde moeten nu uiterlijk 23 december 2017 een projectontwerp indienen met hun visie op de toekomstige cultuurpool. Na de analyse van de voorstellen door een internationale jury onder voorzitterschap van Roger Diener zal de MSI ten laatste in maart 2018 de toekomstige ontwerper van de Cultuurpool Citroën benoemen. 
Hierbij in alfabetische volgorde de 7 teams die werden geselecteerd na de eerste ronde:

  • 51N4E / CARUSO ST JOHN ARCHITECTS
  • ADVVT / AGWA / 6A
  • DILLER SCOFIDIO + RENFRO / JDS ARCHITECTS
  • LHOAS & LHOAS / ORTNER & ORTNER
  • NOA / EM2N / SERGISON BATES
  • OFFICE / CHRIST & GANTENBEIN
  • OMA

Nieuw model

Het selectiecomité dat de MSI samenstelde om de kwaliteit van de inzendingen te beoordelen, was bijzonder te spreken over het zeer hoge niveau dat al werd bereikt in de eerste ronde van de wedstrijd.

Het comité verrichtte een grondig onderzoek van de 92 inzendingen op basis van de criteria van de aanbesteding, die erop waren gericht om uit te komen bij het multidisciplinaire team dat het beste in staat zal zijn om de uitdagingen en ambities van het project te vervullen, zoals al beschreven in de documenten van de aanbesteding: ‘De Citroën Cultuurpool zal zijn eigen model, meer bepaald dat van cultuurinstrument in beweging, moeten uitvinden. Het project nodigt uit tot innovatie, verbindt disciplines met elkaar, vormt, zowel voor de creatievelingen als voor het publiek een flexibel instrument dat zich aanpast aan de voortdurende culturele mutaties en zelf het begrip flexibiliteit uitademt. Het project richt zich op de stad en de omliggende wijken, wil een ontmoetingsplek zijn voor zo veel mogelijk bezoekers, een echt instrument van ‘samen leven’. Het project moet rekening houden met de integratie in de stad, de wijk en in relatie met de omliggende openbare ruimte; het neerzetten van het programma in een bestaand gebouw met grote patrimoniale waarde; het organiseren van de binnenruimtes en de valorisatie daarvan ten opzichte van het programma; het beheer van de verschillende circulatiestromen (publiek, privé, logistiek,…); de technische kwaliteit van de gebouwen, zowel bij de bouw/renovatie, maar ook tijdens de volledige levensduur van het gebouw; de naleving van het budget.’

Internationaal cultuurcentrum

De MSI kocht het emblematische gebouw van de Citroëngarage voor de ontwikkeling van de internationale cultuurpool die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nastreeft. Na de reconversie komt hier:

  • een museum voor moderne en hedendaagse kunst (15.000 m2);
  • een architectuurcentrum (10.000 m2);
  • een uitnodigende openbare ruimte met een culturele, educatieve en recreatieve functie (10.000 m2).

Het budget voor het project bedraagt 125.000.000 euro excl. btw.

Meer info: www.cultuurpoolcitroen.brussels.


Persoverzicht:

Citroën Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling

Nieuws

Museum Night Fever laat de temperatuur stijgen in 27 Brusselse musea (zaterdag 3 maart)

Voor de 11e keer op rij is Museum Night Fever het uitgelezen moment om de Brusselse musea te (her-)ontdekken in een totaal nieuwe context – vergeet het traditionele museumbezoek op zondagmiddag. Van 19u tot 2u ’s nachts (één uur langer dan de vorige edities!) openen niet minder dan 27 musea. De uitdaging? De bezoekers ervan overtuigen dat musea nog altijd relevant en hedendaags zijn, ook voor een publiek dat doorgaans niet (meer) in de musea te vinden is.
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking