Nieuws

Besparingen Vlaamse regering | Overzicht van de sectorale acties

We houden de verschillende acties en vergaderingen bij die georganiseerd worden in reactie op de besparingen van de Vlaamse regering. Dit overzicht is niet-exhaustief en wordt regelmatig aangevuld.

In Vlaanderen en Brussel reageerden culturele en artistieke spelers en masse op de boodschap van Jan Jambon. Alle toekomstige acties vanuit State of the Arts zullen gedeeld worden op de Facebookpagina van State of the Arts >>>

Nuttige links

Petitie

State of the Arts lanceerde een petitie die op dit moment al meer dan 65.000 handtekeningen telt. Teken de petitie hier >>>

Coördinatievergaderingen

Vanaf 25 november vergadert State of the Arts elke maandag in de Gouden zaal van de Beursschouwburg, van 19u tot 23u.

Geel vlak

Meer dan 200 Vlaamse kunstenaars bedekten hun werk voor 60% met een geel vlak om aandacht te vragen voor het werk dat verloren dreigt te gaan door de besparingen van 60% op de projectsubsidies. Op Facebook vindt er een actie plaats waarbij mensen en organisaties hun profielfoto's voor 60% bedekken met een geel vlak. 

Actievergadering @ Beursschouwburg (12/11/2019)

Dinsdag 12 november organiseerde het platform State of the Arts (SOTA) een actievergadering in de Beursschouwburg waar meer dan 2000 mensen bijeenkwamen om na te denken over mogelijke reacties op het besparingsbeleid. 

" Het is de bedoeling om deze avond mensen uit alle geledingen van de cultuursector samen te brengen met de vraag hoe we gaan reageren op de plannen van Jambon" - Michiel Vandevelde (SOTA) 
Bron"Meer dan 2.000 mensen op de been in Brussel tegen cultuurbesparingen regering-Jambon", Het Laatste Nieuws, 12/11/2019.

Manifestatie @ Vlaams parlement (21/11/2019)

Donderdagochtend 14 november kwam de sector samen voor het Vlaams parlement, op het moment dat de Cultuurcommissie de beleidsnota zou bespreken, "één van de laatste momenten waarop er nog protest kan aangetekend worden voor het parlement de beleidsnota van cultuur 2019-2024 van Jan Jambon op 19 december mogelijk definitief zal goedkeuren", zoals SOTA aanwijst op de Facebookpagina van het evenement >>>

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat Jambon de bal in het kamp van de sector legt. Hij verklaarde in de Commissie dat 

"Wanneer men binnen de cultuursector overeenkomt, en een betere opdeling kan vinden binnen de budgetdoelstelling die we voor ogen hebben, waar er consensus over is, ben ik bereid om in debat te gaan, en een alternatief budget te bekijken."  
Bron"'Cultuursector mag alternatieve begroting voorstellen, ik wil dat bekijken'", VRT, 14/11/2019.

Vind het verslag van de Commissie hier >>>

Manifestatie @ Vlaams parlement (28/11/2019)

Op donderdag 28 november werd er opnieuw geprotesteerd aan het Vlaams parlement. Om 11 uur vond er in de Commissie Cultuur een discussie plaats over de besparingsplannen. Updates over dit protest op Facebook >>>

Vind het verslag van de Commissie hier >>>

Manifestatie @ Martelaarsplein (05/12/2019)

Op 5 december werd er vanaf 15u op het Martelaarsplein verzameld in solidariteit met de VRT. Ook de culturele en artistieke sector en het brede middenveld protesteerden mee. De week die aan dit protest voorafging werd de 'VuurWerk-week' gedoopt en richtte iedere dag de aandacht op een andere sector die door de besparingspolitiek getroffen wordt. Updates over dit protest op Facebook >>>

Manifestatie @ Vlaams parlement (19/12/2019)

Op 19 december begon om 16u30 de 'Mars voor een warme samenleving' van het station Brussel-Centraal naar het Vlaams parlement. Om 19u, tijdens de zitting van het Vlaams parlement, zongen 500 zangers in een mega-koor: "Hear My Voice, uitgevoerd door amateurkoren, professionele zangers, kunstschoolstudenten en hun docenten, organisaties uit de sociale en cultuursector, tot en met de occasionele douche-zanger." Daarnaast waren er de hele dag delegaties van de verschillende sectoren aanwezig in het parlement om de zittingen bij te wonen. In de bezoekersruimte van het Vlaams Parlement werd er een 'burgerparlement' gehouden, waar gediscussieerd werd over het Vlaamse beleid. Updates over dit protest op Facebook >>>

⎯ 60% verdediging Jambon @ Vlaams parlement (16/01/2020)

Op woensdag 15 januari valt de beslissing over de projectsubsidies uit het Kunstendecreet die in september 2019 werden aangevraagd. Minister-president Jan Jambon heeft aangekondigd dat hij het volledige budget op deze eerste projectronde zou concentreren, maar er zouden nu problemen opduiken om nieuwe aanvragen in te dienen. Werd het volledige budget opgebruikt in de eerste projectronde? Hoe werden de middelen uit deze ronde concreet verdeeld? Gaat minister-president Jan Jambon op zoek naar middelen voor de tweede projectronde?

Op donderdag 16 januari, tussen 10u00 en 13u00 , zal Minister Jambon zijn beslissing in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement verdedigen in Zaal Pieter Bruegel.

Kom af en woon deze vergadering bij! Je kan je gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel). Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Updates over de verdediging op Facebook >>>


Meer lezen 

NL/

FR/

Artistieke & culturele sector Beleid