Oproep

Open oproep | Bouw mee aan het stadsproject van Brussels2030

In aanloop naar de kandidaatstelling van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030, gaat de organisatie van Brussels2030 op zoek naar culturele organisaties en/of coalities om stadsmakers te worden. Op 21/02 vinden er twee infomomenten plaats. Deadline: 14/03/2023.

[Bron: Brussels2030 >>>]


Brussels2030 als stadsproject

Het jaar 2030 lijkt nog ver weg, maar de organisatie van Brussels2030 is alvast druk bezig met de voorbereidingen voor de kandidaatstelling van Brussel. Brussels2030 wil met name het uitgebreide culturele en verenigingsleven dat Brussel al heeft laten zien en verder stimuleren. 

Brussels2030 wil de kandidaatstelling van Brussel als Culturele Hoofdstad bouwen op een stadsproject. Dat is het geheel van stedelijke ruimtes die werkterrein, speelveld en podium zullen zijn voor het cultureel en artistiek Brussel, in 2030 en daarna. Brussels2030 wil een stadsproject creëren dat iedereen aanbelangt en uiteenlopende stadsdelen verbindt, van het centrum tot de periferie, van oost tot west.

Stadsmakers zetten hun schouders onder toekomstplekken

Brussels2030 wil met het stadsproject de maatschappelijke transities doen landen op een inclusieve manier, via concrete plekken: toekomstplekken. Een netwerk van toekomstplekken zal de geografische onderlegger vormen van Brussel in 2030. Toekomstplekken zijn gebouwen, wijken, straten, pleinen waar stadsmakers (in wording) hun wortels hebben. 

Brussels2030 wil de aanwezige krachten van stadsmakers (in wording) bundelen in de vorm van samenwerkingen en lokale coalities rond deze concrete plekken. Ze gebruiken de toekomstplek als vruchtbare grond om te experimenteren met het verbeteren van de dagelijkse leefomgeving, met en voor gediversifieerde publieken. Lokale coalities zetten zich in om er maatschappelijke transities te realiseren in de praktijk, op vlak van zorg en solidariteit, betaalbaar wonen, mobiliteit, onderwijs, de herverdeling van toegang tot (publieke) ruimte, circulaire en productieve economie, duurzame energie, waterhuishouding, lokale voedselproductie, bodemzorg en biodiversiteit.

Gezocht: stadsmakers (in wording)

Klein of groot, nieuw in het veld of vaste baken in Brussel, professioneel of informeel – elke organisatie kan zich
kandidaat stellen als stadsmaker, zolang ze gemotiveerd zijn om mee een toekomstplek te (ver)bouwen. Organisaties kunnen meteen indienen met (een) (lokale) partner(s), maar ook als individuele organisatie. Een matchmaking met andere stadsmakers (in wording) rond dezelfde plek(ken) maakt deel uit van het traject. 

Geselecteerde organisaties en/of coalities maken deel uit van een participatief onderzoekstraject in de aanloop naar de  kandidaatstelling. Ze worden begeleid bij de uitwerking van de vervolgstappen voor de toekomstplekken. Elke lokale coalitie draagt bij
aan een breder (stads)verhaal voor Brussels2030, o.m. in het kader van het zomerprogramma in 2023. Samen met de stadsmakers wil Brussels2030 in 2023 een sterk raamwerk voor de Brusselse kandidatuur als culturele hoofdstad van Europa uitbouwen.

Geprikkeld?

De volledige oproep is hier te vinden. Voor nieuwsgierige organisaties en stadsmakers zijn er twee infomomenten op 21 februari 2023. Organisaties en/of coalities kunnen zich kandidaat stellen tot en met 14 maart 2023

De open oproep en het traject Territorium zijn een initiatief van Brussels2030, onderzoekscentrum LoUIsE (ULB) en Architecture Workroom Brussels vzw.

Artistieke & culturele sector Duurzaamheid Europa Stadsontwikkeling