Nieuws

Nieuwe leiding voor Kaaitheater

Vanaf eind oktober nemen Agnes Quackels en Barbara Van Lindt samen het roer van het Kaaitheater over. Onder het motto 'How to Be Many?' zal het duo er de komende jaren de algemene en artistieke coördinatie verzorgen. 

Zij vervangen Guy Gypens, die de voorbije zes jaar algemeen directeur was en de voorbije twaalf jaar samen met Katleen Van Langendonck de artistieke koers van het Kaaitheater bepaalde. Katleen Van Langendonck en Valerie Vernimme blijven deel uitmaken van de leiding van het Kaaitheater en zorgen voor de continuïteit op respectievelijk artistiek en zakelijk vlak. Zij hebben veel waardering voor het werk van Agnes Quackels en Barbara Van Lindt en kijken er, samen met de hele ploeg van het Kaaitheater, naar uit om met hen te gaan samenwerken.

“We blijven ons verbinden met Brusselse, Vlaamse en internationale artiesten, zowel gevestigde waarden als mid-career en jongere podiumkunstenaars. Ons project creëert ruimte voor Brusselse partnerorganisaties en zet in op een sterkere publieksparticipatie, en streeft een aanbod en een publiek na dat de Brusselse superdiversiteit weerspiegelt. We geloven in meerstemmigheid en wederkerigheid als krachten met een magnetische werking.”

- Agnes Quackels en Barbara Van Lindt

Agnes Quackels werkte de voorbije acht jaar als artistiek directeur bij kunstencentrum BUDA (Kortrijk). Daarvoor was ze co-directeur van Margarita Production (nu Hiros), alternatief managementbureau voor kunstenaars in Brussel, dat ze ook mee oprichtte. Barbara Van Lindt stond aan de leiding van STUK (Leuven), Gasthuis (Amsterdam), wp Zimmer (Antwerpen) en werkte bij het Kunstenfestivaldesarts in Brussel vooraleer ze in 2009 managing director werd van DasArts (nu DAS Theatre), Amsterdamse masteropleiding voor theatermakers en curatoren.


Persoverzicht

Artistieke & culturele sector

Nieuws

Veranderingen bij het RAB-team

De samenstelling van het team verandert bij Réseau des Arts à Bruxelles, met het vertrek van Margaux Bernard, die sinds januari 2018 werkzaam is. Zij werpt zich in een nieuw cultureel avontuur als communicatieverantwoordelijke bij Court-Circuit. We wensen haar het beste toe in haar nieuwe functie! Hierdoor komt haar positie vrij, naast de nieuwe vacature 'Evenementen en Administratie' die gelanceerd werd om het volledige RAB/BKO-team te versterken. In de overgangsperiode zal de website daardoor wat minder vaak geüpdatet worden. Dank voor uw begrip!
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

Het UBO-register: wat moet u weten voor uw vzw?

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, … hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 
Nieuws

ENGAGEMENT | Meer dan vijftig dossiers over machtsmisbruik in de kunsten ingediend

Korte contracten, freelancewerk en een sector met overwegend veel mannen aan de top. Het zijn ingrediënten die de kunstwereld kwetsbaar maken voor machtsmisbruik. In de nasleep van de wereldwijde MeToo-beweging richtte de Brusselse danser en kunsthistorica Ilse Ghekiere daarom ENGAGEMENT op. BRUZZ sprak haar over de organisatie, die sinds de oprichting meer dan vijftig dossiers behandelde.
Artistieke & culturele sector
Nieuws

Hogere eindejaarspremie en betaalde opleidingen voor freelancers

Dankzij een Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) tussen de sociale partners en de minister van Cultuur heeft iedereen die in de podiumkunsten- en muzieksector werkt vanaf 2019 recht op een eindejaarspremie. Bovendien komen er middelen vrij voor het terugdringen van de onbetaalde werktijd van freelancers. Met die verwezenlijkingen willen de sociale partners in de sector de precaire omstandigheden van veel kunstenaars en kunstwerkers aanpakken. Dat meldt overleg Kunstenorganisaties (oKo).
Artistieke & culturele sector Beleid