Nieuws

Nieuwe leiding voor Kaaitheater

Vanaf eind oktober nemen Agnes Quackels en Barbara Van Lindt samen het roer van het Kaaitheater over. Onder het motto 'How to Be Many?' zal het duo er de komende jaren de algemene en artistieke coördinatie verzorgen. 

Zij vervangen Guy Gypens, die de voorbije zes jaar algemeen directeur was en de voorbije twaalf jaar samen met Katleen Van Langendonck de artistieke koers van het Kaaitheater bepaalde. Katleen Van Langendonck en Valerie Vernimme blijven deel uitmaken van de leiding van het Kaaitheater en zorgen voor de continuïteit op respectievelijk artistiek en zakelijk vlak. Zij hebben veel waardering voor het werk van Agnes Quackels en Barbara Van Lindt en kijken er, samen met de hele ploeg van het Kaaitheater, naar uit om met hen te gaan samenwerken.

“We blijven ons verbinden met Brusselse, Vlaamse en internationale artiesten, zowel gevestigde waarden als mid-career en jongere podiumkunstenaars. Ons project creëert ruimte voor Brusselse partnerorganisaties en zet in op een sterkere publieksparticipatie, en streeft een aanbod en een publiek na dat de Brusselse superdiversiteit weerspiegelt. We geloven in meerstemmigheid en wederkerigheid als krachten met een magnetische werking.”

- Agnes Quackels en Barbara Van Lindt

Agnes Quackels werkte de voorbije acht jaar als artistiek directeur bij kunstencentrum BUDA (Kortrijk). Daarvoor was ze co-directeur van Margarita Production (nu Hiros), alternatief managementbureau voor kunstenaars in Brussel, dat ze ook mee oprichtte. Barbara Van Lindt stond aan de leiding van STUK (Leuven), Gasthuis (Amsterdam), wp Zimmer (Antwerpen) en werkte bij het Kunstenfestivaldesarts in Brussel vooraleer ze in 2009 managing director werd van DasArts (nu DAS Theatre), Amsterdamse masteropleiding voor theatermakers en curatoren.


Persoverzicht

Artistieke & culturele sector