Nieuws

Nieuwe coördinatrice UNITED STAGES

In april verwelkomt RAB/BKO Keisha Strano, de nieuwe coördinatrice van UNITED STAGES. Het label treedt toe tot ons netwerk om solidariteit een bevoorrechte plaats te geven in het hart van onze activiteiten. Welkom, Keisha!


Afropeaanse en feministe, Keisha is een veelzijdige jonge vrouw die opgroeide onder de Romeinse zon. Als fulltime dromer en overtuigd idealist is ze altijd gepassioneerd geweest door theater, film en literatuur, maar haar eerste liefde blijft muziek. Ze ontwikkelde haar talenten bij Muziekpublique.

UNITED STAGES

Om onze kennis en ervaring te bundelen, wordt het label UNITED STAGES volledig opgenomen in RAB/BKO. De culturele sector maakt zich grote zorgen over de schrijnende sociale verschillen in de stad. UNITED STAGES werd in 2017 opgericht vanuit de wens om een gemeenschappelijk cultureel front te vormen voor kwesties van sociale rechtvaardigheid en migratie. Vandaag verenigt UNITED STAGES 55 leden die zich bezighouden met bredere onderwerpen, maar altijd gerelateerd aan migratie, diversiteit en inclusie. 

Onder haar activiteiten: organisatie van opleidingen, werkgroepen en rondetafelgesprekken, acties voor fondsenwerving en voedselinzameling, gezamenlijke kunstprojecten, monitoring van sociaal rechtvaardigheids- en migratiebeleid... Met de integratie van United Stages staat solidariteit centraal in onze activiteiten.

United Stages Diversiteit & inclusie

Nieuws

VG | Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.