Nieuws

FWB | 15,7 miljoen euro voor toezichtsorgaan

Nadat een eerste toezichtsorgaan dat steun verleende aan 92 culturele spelers in april 2021 werd stopgezet, heeft de Waalse minister van cultuur, Bénédicte Linard, besloten om dit mechanisme nieuw leven in te blazen en spelers op langere termijn te ondersteunen.


Ook nadat de eerste toezichtsorgaan in april 2021 werd stopgezet lijden de culturele podia en spelers nog steeds onder de gevolgen van de gedwongen gesloten deuren en het verlies aan inkomsten.

« La page de la crise du Covid n’est pas encore tournée pour le monde culturel et ses conséquences se feront encore sentir pendant des mois, voire des années. C’est pourquoi nous entendons depuis le départ inscrire notre soutien financier dans le long terme et continuer de soutenir les opérateurs, notamment via la relance de la cellule de veille »
- Waals minister van cultuur Bénédicte Linard in een persbericht [FR] >>>

Het doel van de herlancering van dit toezichtsorgaan is om zo goed als kan steun te blijven verlenen aan culturele spelers wier financiële voortbestaan wordt bedreigd. Daarbij wordt er speciale aandacht geschonken aan afhankelijkheid van ticketverkoop.

Daarnaast zal er ook steun worden aangeboden aan kleine organisaties zodat zij hun activiteiten kunnen hervatten.

Artistieke & culturele sector Beleid Covid-19

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur