Nieuws

RAB/BKO | Nieuw: een Slack om informele uitwisseling tussen de leden aan te moedigen

Meer dan ooit proberen we de informele uitwisseling tussen onze leden zo goed mogelijk te faciliteren. Om die reden lanceren we exclusief voor de leden van RAB/BKO een Slack: een virtuele ruimte waar er informeel gereflecteerd en gediscussieerd kan worden, waar leden aankondigingen en suggesties kunnen doen en ervaringen kunnen delen met de rest van het netwerk.


Een Slack?

De bedoeling is dat we dit een virtuele ruimte wordt voor alle leden van het netwerk: een ruimte waarin plannen gesmeed worden, waar ideeën voor het Brusselse kunsten- en cultuurveld geopperd worden en samenwerkingen ontstaan. We willen een zo laagdrempelig mogelijke basis leggen voor leden om elkaar aan te spreken, uit te nodigen, zaken aan te kondigen, werkgroepen op te richten of elkaar gewoon informeel te leren kennen. Slack lijkt ons daar de ideale tool voor.

Op termijn zullen er verschillende 'kamers' ontstaan, op basis van de onderwerpen die jullie zelf aanbrengen. Als er nood is aan een kamer waar er over diversiteit nagedacht wordt bijvoorbeeld, over digitalisering, of over eender welk relevant onderwerp, dan maken we die aan. We hopen dat we het debat en de initiatieven zo op een organische manier kunnen faciliteren. 

Ruimte en de kunsten

Omdat een aantal leden momenteel op zoek zijn naar nieuwe, meer "permanente" ruimte, focust de eerste kamer die we inrichten op alles wat te maken heeft met ruimte en de kunsten

Ben je op zoek naar ruimte? Wil je je ruimte delen met kleinere huizen of met kunstenaars? Hoe kunnen Brusselse huizen hun ruimte solidair verdelen als de zalen weer openen na de crisis? Kunnen we ons zo organiseren dat we een overbevraging van de zalen kunnen vermijden? Heb je een plan, maar zoek je partners? Of wil je gewoon geïnspireerd worden door de manier waarop andere huizen hun ruimte invullen? Dan ben je in de Slack op de juiste plek!

Toegang krijgen 

Als lid van RAB/BKO volstaat het om een mailtje te sturen naar Arnaud de Schaetzen >>> en daarbij je (voor)naam, je e-mailadres, je organisatie en je functie te vermelden.

Daarnaast werd er ook een link verstuurd naar de leden, die enkel onder de leden gedeeld kan worden en geldig is tot 26 februari. 

De Slackruimte is enkel beschikbaar voor leden van RAB/BKO.

Artistieke & culturele sector Communicatie Samenwerking

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur