Nieuws

#3 Covid-19 & de Brusselse kunsten- en cultuursector

Dit derde persoverzicht rond Covid-19 en de Brusselse kunsten- en cultuursector verzamelt de ontwikkelingen in juni. Net als bij de vorige overzichten vind je hier de maatregelen op de verschillende bestuursniveau's, de acties op Europees niveau, alsook nuttige artikels en links rond de evolutie van de situatie en de gevolgen ervan voor de kunsten- en cultuursector.


[Voor het laatst aangepast op 30/06/2020]

De heropening van de musea en culturele bezienswaardigheden op maandag 18 mei was de eerste stap in de heropstart van de kunsten- en cultuursector.

Zoals beslist tijdens de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 3 juni ging fase 3 van de exit-strategie op maandag 8 juni van start. Voor de kunsten- en cultuursector betekent dat het volgende:

 • Vanaf 8 juni kunnen alle culturele activiteiten zonder publiek hervat worden;
 • Vanaf 1 juli kunnen alle culturele activiteiten met publiek hervat worden (maximaal 200 mensen);
 • Vanaf 1 juli heropenen de bioscoopzalen ook (maximaal 200 mensen);
 • De hervatting van deze activiteiten kan enkel doorgaan als de nodige hygiënemaatregelen genomen worden (er dient afstand gehouden te worden en het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden);
 • Massa-evenementen blijven verboden tot en met 31 augustus.

Op woensdag 24 juni gaf de Nationale Veiligheidsraad meer details voor publieke evenementen:

 • Gedurende de hele maand juli is het publiek beperkt tot 200 mensen binnenshuis en 400 buitenshuis;
 • In augustus kan dit, afhankelijk van de verdere evolutie van de situatie, oplopen tot 400 mensen binnenshuis en 800 buitenshuis.

Op donderdag 14 mei beslisten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de COCOF en de VGC om een bonus van 2.000 euro toe te kennen aan alle kunsten- en cultuurorganisaties die door de crisis worden getroffen en om een fonds te voorzien van vijf miljoen euro voor cultuurwerkers (maximaal 1.500 euro per persoon).

De volgende Nationale Veiligheidsraad vindt plaats op woensdag 3 juni en zal beslissen over de invulling van fase 3, die nu gepland staat voor maandag 8 juni.

RAB/BKO is en blijft in nauw contact met visit.brussels en de Brusselse autoriteiten om jullie zo goed mogelijk te blijven informeren.

Nuttige links

NL/

KunstenpuntState of the Arts en rekto:verso organiseren sinds 5 mei iedere dinsdag een panelgesprek op Facebook over de toekomst van de cultuur.

Daarnaast opende Cultuurloket ook een hulplijn. Op 02 534 18 24 kun je zeven dagen op zeven terecht van 10u tot 18u voor juridische of zakelijke vragen omtrent de gevolgen van Covid-19.

FR/

EN/

Artikels en persoverzichten van RAB/BKO over Covid-19:

Steunmaatregelen

Cultuurloket verzamelde alle maatregelen en bracht die samen in een erg volledig en overzichtelijk document >>>

FEDERAAL NIVEAU

Algemene informatie

(Meer info hier)

 • Tot en met 31 augustus zijn alle festivals en massa-evenementen verboden;
 • Vanaf 8 juni worden culturele activiteiten zonder publiek opnieuw toegelaten;
 • Vanaf 1 juli worden culturele activiteiten met publiek (maximaal 200 mensen) opnieuw toegelaten zolang de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

Sociale bijdragen (als zelfstandige)

(Meer info hier)

 • Sociale bijdragen (als zelfstandige)
  • Uitstel van betaling van sociale bijdragen naar volgend jaar (2021)
 • Geen verhogingen toegepast
  • Vermindering van sociale bijdragen
 • Bewijs lagere inkomsten door corona
  • Vrijstelling van sociale bijdragen
 • Geen opbouw van pensioen
  • Aanvraag via sociaal verzekeringsfonds

Werkgevers

(Meer info hier)

 • Uitstel van betaling van RSZ-bijdragen van werknemers of werkgevers 
  • Via RSZ 
  • Minnelijk afbetalingsplan opstellen is ook mogelijk
 • Werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Vergoeding thuiswerk (meer info hier)
  • Maximale kostenvergoeding van € 129,48 
  • Geen sociale bijdragen of btw op verschuldigd

Belastingen

(Meer info hier)

 • Uitstel periodieke btw-aangiften
 • Uitstel indienen klantenlisting tot 30 april 
 • Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing 
 • Uitstel betaling personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners met 2 maanden

Overbruggingsrecht

(Meer info hier)

 • Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk of definitief (moeten) onderbreken kunnen een overbruggingsrecht aanvragen
 • € 1.614,10 / € 1.291,69 per maand (max. 12 maanden)
 • Via sociaal verzekeringsfonds

Kredietverlening

(Meer info hier)

 • Akkoord tussen de federale overheid, de Nationale Bank van België en de banken
 • Uitstel van betaling van de aflossing van een lening met 6 maanden zonder dossierkosten te moeten betalen
 • Extra fonds van € 50 miljard werd geïnvesteerd voor nieuwe kredieten

Algemene - en bestuursvergaderingen

(Meer info hier)

 • Een algemene vergadering van een rechtspersoon kan uitgesteld worden, op afstand gehouden worden of schriftelijk vergaderen
 • Bestuurders kunnen schriftelijk en op afstand vergaderen

Visum en arbeidsvergunning

Tax Shelter

(Meer info hier)

 • Podiumkunsten: verlenging van de termijn van 24 maanden om uitgaven te doen met 6 maanden
 • Audiovisuele kunsten: verlenging van de termijn van 18 maanden (24 maanden bij animatie) om uitgaven te doen met 6 maanden

Ticketing

(Meer info hier)

 • Een organisator mag een tegoedbon geven in plaats van de terugbetaling van aangekochte tickets. Het evenement moet binnen de 2 jaar opnieuw worden georganiseerd op dezelfde of een nabije locatie
 • Als de klant het nieuwe event niet kan bijwonen, kan hij de terugbetaling vragen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Premie voor de kunsten- en cultuursector (deadline 15/07)

(Meer info hier)

 • Eenmalige premie van 2000 euro;
 • Voorwaarden voor organisaties:
  • Moeten beschikken over minstens één exploitatiezetel op het Brusselse grondgebied;
  • Mogen maximaal 5 voltijdse krachten tewerkstellen;
  • Moeten een NACE-code uit deze lijst hebben;
  • Moeten inkomstenverlies hebben geleden door de coronacrisis;
  • De organisaties mogen vóór maart 2020 geen procedure tot faillissement of vereffening hebben opgestart;
  • Bovendien kan de premie niet gecumuleerd worden met andere steun die door een ander machtsniveau werd toegekend.
 • Directe aanvraag via Brussel Economie en Werkgelegenheid (deadline: 15/07) >>>

Algemene informatie

(Meer info hier)

Hinderpremie (deadline 01/06)

(Meer info hier; premie aan te vragen hier)

 • Ondernemingen die hun zaak fysiek moeten sluiten kunnen aanspraak maken op de hinderpremie
 • Enkel bepaalde sectoren 
 • € 4.000

Expansiesteun

Versnelde uitbetaling en verwerking van expansiesteun aan evenementen- en cultuursector

Compensatiepremie (deadline 30/06)

(Meer info hier)

 • € 2.000
 • Verlies van inkomsten
 • Micro-onderneming: 0 tot 5 VTE werknemers
 • Nog niet in werking getreden

Belastingen

 • Aangifte verkeersbelasting wordt opgeschort tot 31 mei 2020 (meer info hier)
 • Onroerende voorheffing: termijn van betaling van de onroerende voorheffing voor het belastingjaar 2020 wordt verlengd met 2 maanden (meer info hier)

Brussels Waarborgfonds

(Meer info hier)

 • € 20 miljoen
 • Garantie op bankleningen

GGC, COCOF, VGC

(Meer info hier)

 • Oprichting van een bijzonder “COVID-19-fonds” met daarin 29 miljoen euro
 • Structurele subsidies voor alle sectoren blijven behouden
 • VGC (Meer info hier)
  • Specifiek voor de VGC geldt dat ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijft uitbetalen en geen rekening houdt met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.
  • De deadline voor het indienen van inhoudelijke en financiële verslagen over 2019  voor organisaties met een convenant of overeenkomst wordt verschoven naar 31 mei 2020.
  • Daarnaast werd de deadline voor het indienen van erfgoedprojecten verplaatst naar 1 mei 2020. De indieningsdatum voor trajectsubsidies kunsten werd verplaatst van 1 april naar 15 september.
 • COCOF 
  • De facultatieve subsidies voor evenementen, projecten en/of activiteiten die normaal moesten plaatsvinden tussen 1 maart en 30 april 2020 en uitgesteld werden, blijven behouden. Daarenboven kan een bijkomende subsidie worden aangevraagd indien het uitstel extra kosten zou meebrengen.
Steun voor cultuurwerkers

(GGC, COCOF, VGC)

 • Maximaal € 1.500 per persoon (5.000.000€ noodfonds)
 • Cultuurwerkers die inkomensverlies lijden door de crisis en vaak niet in aanmerking komen voor maatregelen als tijdelijke werkloosheid
Eenmalige premie voor culturele en creative organisaties 

(GGC, COCOF, VGC)

 • € 2.000
 • Elke culturele en creatieve organisatie die getroffen wordt door de coronacrisis aanspraak maken

STAD BRUSSEL 

 • 150.000€ voor twintig culturele instellingen (enveloppes van 7.500€)
  • Deadline: 30/06
  • Meer info hier

VLAAMSE GEMEENSCHAP

Noodfonds

 • € 200 miljoen 
 • Cultuur, jeugd, media, sport, schoolreizen, sierteelt
 • Nog niet in werking

Subsidies 

(Meer info hier)

 • Indieningstermijnen blijven behouden 
 • Flexibiliteit bij beoordeling van dossiers 
 • Subsidievoorschotten worden midden mei uitbetaald 

Audiovisuele sector + Gaming 

(Meer info hier)

 • Voorschot op productiesteun + grotere eerste schijf van steun 
 • Verlenging van termijnen

VLAAMS GEWEST

(Meer info hier)

Hinderpremie

(Meer info hier)

 • Ondernemingen die hun zaak fysiek moeten sluiten kunnen aanspraak maken op de hinderpremie
 • € 4.000 / € 2.000 + 160 €/dag vanaf 6 april

Compensatiepremie

(Meer info hier)

 • Zelfstandigen die een omzetverlies hebben van minstens 60 % tov zelfde periode vorig jaar
 • € 3.000 / € 1.500

Overbruggingskrediet

(Meer info hier)

 • Lening waarbij de Vlaamse overheid gedeeltelijk borg staat
 • Via Participatiemaatschappij Vlaanderen

Energie en waterfactuur

(Meer info hier)

 • Voor werknemers die op tijdelijke werkloosheid worden gezet
 • € 202,68 (eenmalig)

Aanmoedigingspremie

(Meer info hier en hier)

 • Via erkenning als onderneming in moeilijkheden
 • Daling omzet van minstens 20 %
 • Van 1 april tot 30 juni
 • Nettobedrag: tussen de € 61,09 en € 152,72 per werknemer per maand

Belastingen

(Meer info hier)

 • Uitstel betaling onroerende voorheffing naar september 2020
 • Ondernemingen (rechtspersonen) krijgen uitstel van betaling van de verkeersbelasting met 4 maanden
 • Erfbelasting kan ingediend worden tot 2 maanden na einde van de coronamaatregelen
 • Registratiebelasting kan voldaan worden tot 2 maanden na einde van de coronamaatregelen

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Noodlening voor cashflow

(Meer info hier [FR])

 • Bestemd voor culturele en creatieve ondernemingen
 • Met een periode van 6 maanden
 • Lening tussen de € 20.000 tot € 100.000 tegen een vast tarief van 2 % interesten

Noodfonds

(Meer info hier [FR])

 • € 50 miljoen (€ 30 miljoen extra)
 • Jeugd, sport, cultuur, universitaire ziekenhuizen

Subsidies

(Meer info hier [FR])

 • Afwijkende regels voor het besteden van subsidies in de coronacrisis
 • Voor 31 december 2020 aangifte doen

Audiovisuele sector

(Meer info hier [FR])

 • Voorschotten moeten niet terugbetaald worden
 • Verlenging van termijnen

RÉGION WALLONNE 

(Meer info hier [FR])

Compenserende vergoeding

(Meer info hier [FR])

 • Premie voor ondernemingen die moeten sluiten door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad: € 5.000
 • Premie voor ondernemingen die schade ondervinden door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad: € 2.500
 • Kleine – en micro-ondernemingen
 • Specifieke sectoren waaronder kunst en cultuur

Leningen

(Meer info hier [FR])

 • Zelfstandigen en kmo’s met betalingsproblemen
 • Leningen van € 45.000 tot € 200.000
 • Lage rentevoeten

Belastingen

(Meer info hier [FR])

 • Opschorting van termijnen van administratieve procedures
 • Afbetalingsplannen flexibel benaderen
 • Aangifte van nalatenschap: bijkomende termijn van 4 maanden
 • Registreren van authentieke akte: bijkomende termijn van 4 maanden

Europees niveau

Onlangs stelden Culture Action Europe (CAE) en het European Cultural Foundation (ECF) voor om een kort formulier in te vullen om de initiatieven en noodmaatregelen in heel Europa in kaart te brengen die zijn genomen om de kunst- en cultuursector te beschermen tegen de gevolgen van de gezondheidscrisis. 

Op 20 maart 2020 stuurde Culture Action Europe een gezamenlijke brief aan commissaris Gabriel en leden van het Directorate General for Education and Culture (DG EAC) met verschillende voorstellen om de gevolgen van de crisis voor Creative Europe en de Europese kunsten- en cultuursector aan te pakken.

Ter verduidelijking heeft de Europese Commissie voor alle huidige en potentiële aanvragers en begunstigden van Creative Europa een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd. In een tweede brief van 30 april stelde Culture Action Europe enkele punten aan de orde die ontbraken in die vragen en antwoorden. 

Cultuur als integraal onderdeel van Europees herstel

CAE en het ECF roepen de Europese instellingen en de lidstaten op om cultuur te integreren in het economisch, sociaal en ecologisch herstelplan voor Europa. 

Dit wetgevingsinitiatiefverslag is goedgekeurd door de Begrotingscommissie van het Europees Parlement. De Europese Commissie zal daarom nog vóór 15 juni 2020 een voorstel indienen voor een noodplan voor het meerjarig financieel kader.

Persoverzicht

NL/

FR/

Artistieke & culturele sector Covid-19