Nieuws

Negen culturele actoren in Brussel krijgen gedurende meerdere jaren steun van Cocof

Negen acteurs uit de Brusselse culturele wereld verzamelden zich begin oktober in het Théâtre des Martyrs op initiatief van Fadila Laanan, minister-president van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF).

Zes operatoren hadden al de conventie getekend voor de periode van 2017-2021: la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek-Saint-Jeanla Maison des Cultures de Saint-Gillesle BRASSArticle 27l’Espace Magh et le collectif BAMP

La Foire du livrele Musée Juif de Belgiquele Festival Cinémamedle Théâtre des MartyrsPass à l'Actl'ISELPl’ASBL La Concertation, le Centre Video de Bruxelles (CVB) en la Compagnie des Nouveaux disparus voegen zich hierbij nu toe.

[Tekst in het Frans]

« Afin de simplifier le flux administratif et de pérenniser leur action, il a été acté en janvier 2016 qu'un certain nombre d'opérateurs « historiques » subventionnés de manière récurrente et importante par la Cocof bénéficieraient d'une convention de gestion pluriannuelle », explique Fadila Laanan.
 

 
Ces conventions pourront évidemment être renouvelées une fois arrivées à leur terme, si toutes les conditions sont remplies. 

« Il me paraît essentiel que, vu la qualité de leur travail, ces opérateurs puissent bénéficier d'une sécurité juridique et financière renforcées. Ils peuvent désormais voir et penser à plus long terme : planifier, engager et développer. Et c’est tout bénéfice pour le paysage culturel bruxellois », conclut Fadila Laanan. 

Artistieke & culturele sector Beleid

Nieuws

Nieuwe directie voor Tremplins

Het management van het vzw Tremplins - lid van de RAB - wordt vanaf heden toevertrouwd aan Florence Caulier. Zij heeft een diploma van kunstgeschiedenis en cultuurmanagement op zak, en staat bekend om haar bijdragen aan de realisatie van sociaal-culturele activiteiten bij WBI sinds een tiental jaren. Haar opdracht zal bestaan uit voornamelijk het werk voort te zetten van haar voorganger, Nacer Nafti, die nu Espace Magh leidt, maar ook om nieuwe uitdagingen aan te gaan voor het vzw.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

De undergroundscene in Brussel verzet zich en zet zich voort !

We hoorden het al in mei: de Recyclart werd verplaatst naar de oude drukkerij aan de Rue de Manchester in Molenbeek. Het was toen de beurt aan muziekclub Magasin 4 om goed nieuws te ontvangen over hun locatie: waar ze eerst in afwachting van de werken vertoefden mogen ze nu permanent blijven, in een gebouw naast het toekomstige Beco Park (vanaf 2023).  Met o.a. de C12 en de nieuwe Volta is het duidelijk dat de underground- en nachtscène in Brussel nog lang niet begraven is!
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur
Nieuws

Traject BRXL 2030 | Context, methodologie en rapportage

Eind 2016 kondigt Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort de kandidatuur aan van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het gewest te ontwikkelen gaf Minister President Rudi Vervoort de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR-CBM) en La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en mobiliseren.
2030 Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit Samenwerking Toerisme
Nieuws

Nieuwe directie voor Argos

Argos verwelkomt vanaf 1 december 2018 Niels Van Tomme als nieuwe algemeen directeur. Van Tomme ging na zijn studies (RITSC en KU-Leuven) aan de slag als directeur kunst en media bij Provisions Library (Washington, DC), gevolgd door een benoeming als curator bij het Center For Art, Design and Visual Culture (Baltimore). Hij doceerde aan Belgische en Nederlandse kunstinstituten en aan universiteiten in de Verenigde Staten, waar hij het onderzoek voerde naar nieuwe modellen voor kunst en cultuur in een inclusieve maatschappij.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling