Nieuws

Negen culturele actoren in Brussel krijgen gedurende meerdere jaren steun van Cocof

Negen acteurs uit de Brusselse culturele wereld verzamelden zich begin oktober in het Théâtre des Martyrs op initiatief van Fadila Laanan, minister-president van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF).

Zes operatoren hadden al de conventie getekend voor de periode van 2017-2021: la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek-Saint-Jeanla Maison des Cultures de Saint-Gillesle BRASSArticle 27l’Espace Magh et le collectif BAMP

La Foire du livrele Musée Juif de Belgiquele Festival Cinémamedle Théâtre des MartyrsPass à l'Actl'ISELPl’ASBL La Concertation, le Centre Video de Bruxelles (CVB) en la Compagnie des Nouveaux disparus voegen zich hierbij nu toe.

[Tekst in het Frans]

« Afin de simplifier le flux administratif et de pérenniser leur action, il a été acté en janvier 2016 qu'un certain nombre d'opérateurs « historiques » subventionnés de manière récurrente et importante par la Cocof bénéficieraient d'une convention de gestion pluriannuelle », explique Fadila Laanan.
 

 
Ces conventions pourront évidemment être renouvelées une fois arrivées à leur terme, si toutes les conditions sont remplies. 

« Il me paraît essentiel que, vu la qualité de leur travail, ces opérateurs puissent bénéficier d'une sécurité juridique et financière renforcées. Ils peuvent désormais voir et penser à plus long terme : planifier, engager et développer. Et c’est tout bénéfice pour le paysage culturel bruxellois », conclut Fadila Laanan. 

Artistieke & culturele sector Beleid

Nieuws

United Stages: de cultuursector verenigt zich voor de vluchtelingen | RAB/BKO ondertekent het charter

Het jaar 2017 begon met een oproep voor de hele culturele sector om de verschrikkingen van de oorlog in Syrië en de toestroom van migranten aan te pakken, de eerste slachtoffers van een onmenselijk opvangbeleid. Om luid en klaar onze steun uit te spreken voor bedreigde burgers overal ter wereld, slachtoffers van geweld of van elke andere vorm van bedreiging, willen we als culturele wereld onze artistieke krachten bundelen en via onze verenigingen en ons publiek acties op touw zetten die echt iets kunnen veranderen. Een grote groep culturele spelers is dan ook meerdere keren samengekomen en vanuit hun verlangen om zich te verenigen en te engageren werd een label geboren: "United Stages". RAB/BKO is er trots op aan te kondigen dat het ondertekenaar van het handvest is en toetreedt tot het label!
Artistieke & culturele sector Beleid Samenwerking
Nieuws

Beëindiging van het bouwproject van het CIRK in Koekelberg

De ploeg van de Espace Catastrophe vernam vorige vrijdag de beslissing van de nieuwe gemeenteraad van Koekelberg, onder leiding van Ahmed Laaouej, om een einde te maken aan het CIRK, Centre International des Arts du Cirque, waarvan de eerste constructiefase normaal gezien in maart zou beginnen. Deze unaniem genomen beslissing maakt een einde aan een proces van lange adem dat van Brussel, vaak gezien als een "internationale hoofdstad van het circus", de referentie wilde maken: een aantrekkingspool in dienst van een volledige sector in volle bloei. Ter herinnering: het was op uitnodiging van de Gemeente Koekelberg, in 2011, dat het plan voor het bouwen van het CIRK er kwam. 
Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Publiekswerking Stadsontwikkeling
Nieuws

Energie Pack | Gratis energiecoaching voor kleine en middelgrote ondernemingen en de non-profitsector

Als gevolg van de projectoproep "Energie Pack" die in 2017 door Leefmilieu Brussel werd gelanceerd, heeft de Brusselse regering onlangs besloten een subsidie toe te kennen aan 4 laureaten die de ondernemingssector en non-profitsector vertegenwoordigen: het gaat onder meer om BRUXEO, de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt.
Artistieke & culturele sector Duurzaamheid