Nieuws

Brusselse Musea | Waterschade in het Jubelparkmuseum

Net zoals de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, sluit ook het Jubelparkmuseum verschillende zalen door waterschade en lekkende daken.  Hoewel het Jubelparkmuseum al 20 jaar lekt, is de toestand nu kritischer dan ooit. Collecties worden verplaatst naar de opslagruimte, tentoonstellingsruimtes afgesloten en emmers geïnstalleerd om het water op te vangen.  Naast schade aan het gebouw en de kunstwerken, dreigt het museum zelfs sponsorgeld en subsidies te mislopen door deze situatie. Het fonds Inbev-Baillet-Latour maakte meer dan 5 jaar geleden al 1,5 miljoen euro vrij voor de inrichting van een nieuwe zaal, dat niet gebruikt kan worden zolang het dak niet hersteld is. Daarbovenop moet een éénmalige subsidie van 500.000 euro van Wetenschapsbeleid nog dit jaar gebruikt worden, of het Museum is het kwijt. Hoe is het zo ver kunnen komen en wie is verantwoordelijk voor deze nalatigheid? De lekkende daken in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en Jubelparkmuseum zijn allesbehalve recent. Al jaren werd het probleem door opeenvolgende regeringen uitgesteld, omdat er dringendere investeringen waren. De musea worden nu beheerd door twee verschillende federale instellingen: de inrichting en werking wordt gesteund met geld voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen(Elke Sleurs, N-VA) terwijl de gebouwen worden beheerd door de Regie der Gebouwen, onder de bevoegdheid van Jan Jambon (N-VA) valt. De Regie moet al een hele tijd een aannemer aanduiden voor de renovaties, maar laat op zich wachten. "Jambon heeft veel geld veil voor de strijd tegen terrorisme en radicalisering in de kanaalzone. Dat is maar één luik van de strijd die moet gevoerd worden. Massaal investeren in de federale musea zou het toerisme in de hoofdstad een boost kunnen geven. Zou het niet heerlijk uitdagend zijn mochten de N - VA - ministers J ambon en Sleurs voor de volgende verkiezingen negentien Franstalige burgemeesters en vijf Franstalige Brusselse ministers kunnen uitnodigen om de gerenoveerde zalen van federale musea in te huldigen? Musea die door liberalen, socialisten en christendemocraten verwaarloosd waren?" (1) Ondertussen belooft de Regie der Gebouwen een spoedplan om de daken nog dit jaar te herstellen.(2)

------- In 2013 schreef Brussel Deze Week al een artikel over dit probleem. Toen De Standaard op 09 februari 2016 op haar voorpagina het artikel "Ook in Jubelparkmuseum regent het binnen" puliceerde om het onderwerp weer onder de aandacht te brengen, kwamen er heel wat reacties. In verschillende Belgische media werden er opiniestukken aan gewijd.

BRONNEN:

(1) "Standpunt BDW: Museumregen", Danny Vileyn, 10/02/2016, Brussel Nieuws >>>

"En Belgique, même les pigeons vont au Musée", Béatrice Delvaux, 10/02/2016, Le Soir >>>

"Stilleven met emmer en dweil", M. De Coninck, B. Anciaux en K. Segers 11/02/2016, De Tijd >>>

"Jubelparkmuseum lekt: sponsorgeld op de helling", 09/02/2016, Brussels Nieuws >>>

(2) "Spoedplan voor musea", Geert Sels, 10/02/2016, De Standaard >>>

Culturele infrastructuur

Nieuws

RAB/BKO | Nieuw: een Slack om informele uitwisseling tussen de leden aan te moedigen

Meer dan ooit proberen we de informele uitwisseling tussen onze leden zo goed mogelijk te faciliteren. Om die reden lanceren we exclusief voor de leden van RAB/BKO een Slack: een virtuele ruimte waar er informeel gereflecteerd en gediscussieerd kan worden, waar leden aankondigingen en suggesties kunnen doen en ervaringen kunnen delen met de rest van het netwerk.
Artistieke & culturele sector Communicatie Samenwerking