Nieuws

Musea van de Franse Gemeenschap: einde aan de gratis toegang voor scholen

Het parlement van de Franse Gemeenschap heeft een ontwerp-decreet goedgekeurd dat een reeks maatregelen oplegt aan de door hen erkende en gesubsidieerde musea. De tekst heeft met name gevolgen voor het tariefbeleid: gratis toegang voor het schoolpubliek wordt afgeschaft. Dertien musea uitten al hun bezorgdheid.


Volgens minister Alda Greoli was de gratis toegang alleen geldig in dertien van de 75 erkende musea, en dat alleen op woensdagen. Die gratis dienst wordt afgeschaft, maar alle musea moeten aangepaste tarieven bieden; niet alleen voor scholen, maar ook voor sociaal kwetsbare mensen, mensen met een handicap, jongeren onder de 26 jaar en ouderen. Vanaf volgend jaar mogen de betreffende dertien musea op zich nog steeds gratis toegang aanbieden, aldus de minister, maar zullen ze daarvoor niet langer worden terugbetaald.

Het nieuwe decreet behoudt daarentegen wel de gratis toegang tot de musea voor iedereen op elke eerste zondag van de maand. De instellingen worden ook opgeroepen om hun collecties te digitaliseren en te investeren in hun communicatie om toeristen aan te trekken. Daarvoor wordt er jaarlijks wordt nog eens twee miljoen euro vrijgemaakt bij de Franse Gemeenschap. Met het oog op rationalisatie en efficiëntie worden zij ook worden aangemoedigd zich te verenigen in museumnetwerken, hetzij op territoriale basis hetzij op thematische basis.

Al deze nieuwe bepalingen worden van toepassing vanaf 1 januari 2020.


Persoverzicht [FR]:

Artistieke & culturele sector Beleid Publiekswerking

Nieuws

RAB/BKO | Creatief met CHAOS créatif

"Hoe gaan de culturele organisaties in Brussel om met het institutionele en demografische patchwork?" Dat is de centrale vraag van Creatief met CHAOS créatif, een gloednieuwe publicatie van RAB/BKO. Op basis van een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd tussen 2016 en 2018 onder zestien culturele en artistieke organisaties in Brussel, analyseren Leen De Spiegelaere en Sophie Alexandre de huidige situatie en doen ze een aantal aanbevelingen voor de culturele spelers en het beleid in de toekomst.
Artistieke & culturele sector Beleid
Nieuws

Veranderingen bij het RAB-team

De samenstelling van het team verandert bij Réseau des Arts à Bruxelles, met het vertrek van Margaux Bernard, die sinds januari 2018 werkzaam is. Zij werpt zich in een nieuw cultureel avontuur als communicatieverantwoordelijke bij Court-Circuit. We wensen haar het beste toe in haar nieuwe functie! Hierdoor komt haar positie vrij, naast de nieuwe vacature 'Evenementen en Administratie' die gelanceerd werd om het volledige RAB/BKO-team te versterken. In de overgangsperiode zal de website daardoor wat minder vaak geüpdatet worden. Dank voor uw begrip!
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

Het UBO-register: wat moet u weten voor uw vzw?

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, … hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 
Nieuws

ENGAGEMENT | Meer dan vijftig dossiers over machtsmisbruik in de kunsten ingediend

Korte contracten, freelancewerk en een sector met overwegend veel mannen aan de top. Het zijn ingrediënten die de kunstwereld kwetsbaar maken voor machtsmisbruik. In de nasleep van de wereldwijde MeToo-beweging richtte de Brusselse danser en kunsthistorica Ilse Ghekiere daarom ENGAGEMENT op. BRUZZ sprak haar over de organisatie, die sinds de oprichting meer dan vijftig dossiers behandelde.
Artistieke & culturele sector