Nieuws

Musea van de Franse Gemeenschap: einde aan de gratis toegang voor scholen

Het parlement van de Franse Gemeenschap heeft een ontwerp-decreet goedgekeurd dat een reeks maatregelen oplegt aan de door hen erkende en gesubsidieerde musea. De tekst heeft met name gevolgen voor het tariefbeleid: gratis toegang voor het schoolpubliek wordt afgeschaft. Dertien musea uitten al hun bezorgdheid.


Volgens minister Alda Greoli was de gratis toegang alleen geldig in dertien van de 75 erkende musea, en dat alleen op woensdagen. Die gratis dienst wordt afgeschaft, maar alle musea moeten aangepaste tarieven bieden; niet alleen voor scholen, maar ook voor sociaal kwetsbare mensen, mensen met een handicap, jongeren onder de 26 jaar en ouderen. Vanaf volgend jaar mogen de betreffende dertien musea op zich nog steeds gratis toegang aanbieden, aldus de minister, maar zullen ze daarvoor niet langer worden terugbetaald.

Het nieuwe decreet behoudt daarentegen wel de gratis toegang tot de musea voor iedereen op elke eerste zondag van de maand. De instellingen worden ook opgeroepen om hun collecties te digitaliseren en te investeren in hun communicatie om toeristen aan te trekken. Daarvoor wordt er jaarlijks wordt nog eens twee miljoen euro vrijgemaakt bij de Franse Gemeenschap. Met het oog op rationalisatie en efficiëntie worden zij ook worden aangemoedigd zich te verenigen in museumnetwerken, hetzij op territoriale basis hetzij op thematische basis.

Al deze nieuwe bepalingen worden van toepassing vanaf 1 januari 2020.


Persoverzicht [FR]:

Artistieke & culturele sector Beleid Publiekswerking