Nieuws

MSI | 5 teams geselecteerd voor het ontwerp van Magasin 4

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft in samenspraak met Brussel-Stad en de Brusselse bouwmeester 5 teams geselecteerd voor het ontwerp van de nieuwe concertzaal van Magasin 4.

[Het artikel hieronder werd overgenomen van de website van msi.brussels >>>]


De volgende 5 multidisciplinaire architectenteams zijn uitgenodigd om een ontwerp in te dienen voor deze nieuwe culturele voorziening, die Brussel-Stad onder begeleiding van de MSI zal bouwen op een terrein op de hoek van de Havenlaan en de Stapelhuisstraat, vlakbij Thurn & Taxis: 

  • Karbone architecture et urbanisme (Brussel) 
  • Zed architects (Mechelen) 
  • Czvek Rigby - Laura Muyldermans (Brussel) 
  • Studio d’architecture Muoto (Parijs) 
  • Central (Brussel) 

Eind 2020 werd een akkoord gesloten tussen Brussel-Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Haven van Brussel en de MSI om de concertzaal voor alternatieve punk-rockmuziek een duurzame locatie te geven. Het akkoord tussen de partners bevat een aantal elementen: 

  • een concessie tussen de Haven van Brussel en Brussel-Stad voor het terrein; 
  • de financiering van het geplande gebouw van Magasin 4 binnen het stadsvernieuwingscontract 1 Citroën-Vergote; 
  • en een overeenkomst tussen Brussel-Stad en de MSI, die zal optreden als opdrachtgever voor de bouw van de nieuwe concertzaal.

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling