Nieuws

Minder energieverbruik dankzij het EnergiePack

Het EnergiePack, een initiatief van Leefmilieu Brussel, aangeboden door de federaties Bruxeo, Comeos, Santhea en UCM, geeft gratis professionele energiecoaching op maat voor het hele traject, van diagnose tot uitvoering, met de mogelijkheid tot financiële ondersteuning. Ook vzw's uit de culturele sector komen in aanmerking voor begeleiding om hun energieverbruik en -factuur te verlagen.

Gratis professionele begeleiding 

Via het EnergiePack krijgt u een diagnose en een reeks aanbevelingen rekeninghoudend met uw sector om uw energieverbruik te verminderen. Die gaan over zowel het beheer als de relevante investeringen. Denk aan het bijhouden van een energieboekhouding, de identificatie van vereiste ingrepen, maatregelen om uw medewerkers te sensibiliseren of de vervanging van energievreters. Op initiatief van Leefmilieu Brussel verlenen de federaties UCM en Comeos deze gratis dienst aan kleine en middelgrote ondernemingen tot 250 vte’s en Bruxeo aan de social-profitsector. U hoeft zelfs geen lid te zijn van een van deze federaties om er gebruik van te maken. Brusselse zorginstellingen kunnen zich rechtstreeks richten tot Santhea.

Investeringssteun

Onder bepaalde voorwaarden komt u bovendien in aanmerking voor een financieel duwtje in de rug, als u bijvoorbeeld wilt investeren in nieuwe verlichting, een groendak, een verwarmingsketel of collectieve en industriële voorzieningen waarmee u uw energieverbruik reëel kunt verminderen. Deze investeringssteun dekt tot 30 à 40 procent van de goedgekeurde bedragen, met een plafond van 15.000 euro per jaar. De federaties achter het EnergiePack zullen u helpen om investeringen te kiezen die echt het verschil maken.

Met het EnergiePack zult u uw energieverbruik dus snel zien dalen: dat is zeer goed nieuws voor uw factuur, voor het comfort in uw gebouw en voor het milieu!

Meer info >>>

Duurzaamheid

Nieuws

RAB/BKO | Creatief met CHAOS créatif

"Hoe gaan de culturele organisaties in Brussel om met het institutionele en demografische patchwork?" Dat is de centrale vraag van Creatief met CHAOS créatif, een gloednieuwe publicatie van RAB/BKO. Op basis van een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd tussen 2016 en 2018 onder zestien culturele en artistieke organisaties in Brussel, analyseren Leen De Spiegelaere en Sophie Alexandre de huidige situatie en doen ze een aantal aanbevelingen voor de culturele spelers en het beleid in de toekomst.
Artistieke & culturele sector Beleid
Nieuws

Veranderingen bij het RAB-team

De samenstelling van het team verandert bij Réseau des Arts à Bruxelles, met het vertrek van Margaux Bernard, die sinds januari 2018 werkzaam is. Zij werpt zich in een nieuw cultureel avontuur als communicatieverantwoordelijke bij Court-Circuit. We wensen haar het beste toe in haar nieuwe functie! Hierdoor komt haar positie vrij, naast de nieuwe vacature 'Evenementen en Administratie' die gelanceerd werd om het volledige RAB/BKO-team te versterken. In de overgangsperiode zal de website daardoor wat minder vaak geüpdatet worden. Dank voor uw begrip!
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

Het UBO-register: wat moet u weten voor uw vzw?

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, … hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 
Nieuws

ENGAGEMENT | Meer dan vijftig dossiers over machtsmisbruik in de kunsten ingediend

Korte contracten, freelancewerk en een sector met overwegend veel mannen aan de top. Het zijn ingrediënten die de kunstwereld kwetsbaar maken voor machtsmisbruik. In de nasleep van de wereldwijde MeToo-beweging richtte de Brusselse danser en kunsthistorica Ilse Ghekiere daarom ENGAGEMENT op. BRUZZ sprak haar over de organisatie, die sinds de oprichting meer dan vijftig dossiers behandelde.
Artistieke & culturele sector