Nieuws

Memorandum voor gendergelijkheid in de cultuursector

17 Franstalige organisaties en netwerken (waaronder RAB) tekenden een memorandum voor gendergelijkheid in de cultuursector. ACC - Association des Centres Culturels - stelde voor om het memorandum te sturen naar de partijvoorzitters, politieke observatoren en leden van het Franstalige parlement.

We nodigen jullie uit om het memorandum te delen via je website en sociale netwerken en erover te spreken tijdens Algemene Vergaderingen en ander bijeenkomsten. De tekst is ook bedoeld om te sensibiliseren en te spreken over gendergelijkheid!

Lees het memorandum [FR] >>>

Daarnaast is het memorandum onderwerp van een artikel in de volgende Journal de Culture & Démocratie over de genderkwestie in de cultuur, die eind mei verschijnt!

Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit