Nieuws

Open brief | De circus-, straat- en kermiskunstensector op de rand van verstikking

In een open brief aan de Waalse Minister van Cultuur Alda Greoli trekt Aires Libres - professionele vereniging van de circus-, straat- en kermiskunsten - aan de alarmbel: de sector staat op de rand van verstikking.

Twintig jaar nadat ze officieel erkend werden door de Franse Gemeenschap, wijst de sector op een chronisch tekort aan financiering en een alarmerende onzekerheid onder kunstenaars.

"Onze dynamische geest wordt vaak gevierd in de pers, onze voorstellingen vinden erg goed de weg naar het buitenland, onze festivals ontvangen honderden duizenden toeschouwers en we bereiken een publiek dat gewoonlijk niet naar voorstellingen trekt, maar onze spelers zijn ten einde raad," schrijven de leden van Aires Libres.

Lees de open brief [FR] >>>


Lees ook over de beëindiging van het project CIRK in Koekelberg >>>

Artistieke & culturele sector Beleid

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit