Nieuws

Eerste resultaten tax shelter podiumkunsten bekendgemaakt

Een jaar nadat het systeem ook voor de podiumkunsten in werking is getreden rapporteert het departement CJM 204 aanvragen van Vlaamse organisaties voor een ingeschatte totale bruto-investering van 38,8 miljoen euro.

Lees meer >>>

Artistieke & culturele sector Economie

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit