Nieuws

Leefmilieu Brussel | Energie Pack | 1.350.000 euro om energiefactuur te verlagen

Het Energie Pack, dat Leefmilieu Brussel in oktober 2018 lanceerde, gaat zijn tweede fase in. Dankzij de energieadviseurs van 4 federaties zullen kmo’s en vzw's, naast gratis energiecoaching, voortaan ook investeringssteun kunnen ontvangen om hun energieverbruik te beperken

Het Energie Pack wil ondernemingen en vzw's ondersteunen bij de uitvoering van concrete energiemaatregelen in het raam van de inrichting of renovatie van gebouwen. Sinds oktober 2018 kunnen ondernemingen en vzw's gratis coaching krijgen om een aantal energiebeperkende maatregelen in te voeren. Vandaag vullen we dit aanbod aan door de ondernemingen en vzw's een investeringspremie toe te kennen die kan oplopen tot 40 % van het bedrag van de werken en 15.000 euro per post. Daarvoor werd een enveloppe van 1.350.000 euro vrijgemaakt

Deze ondersteuning wil een aanvulling zijn op het sensibiliseringsaanbod inzake energiebesparingen en gratis energiecoaching dat tot in 2021 al een totale subsidie van 4.002.969 euro geniet. Het hele project wordt gefinancierd dankzij het Klimaatfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt gecoördineerd door Leefmilieu Brussel. 

Ongeacht de reflectiefase waarin ze zitten zet het project de verantwoordelijken van ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk ertoe aan een aantal energiebeperkende maatregelen te nemen. De energieadviseurs van BRUXEO, UCM, Comeos en santhea zullen hun expertise ten dienste stellen via de organisatie van seminaries, bezoeken ter plaatse, follow-up, energiecoaching en, voortaan dus ook, een investeringspremie. 

Het Energie Pack is bestemd voor een brede waaier aan organisaties. De kruidenier van op de hoek, kleine restaurants, rusthuizen, cultuurhuizen enz. Allemaal kunnen ze gebruikmaken van deze energiebegeleiding. Organisaties uit de non-profitsector kunnen hiervoor BRUXEO en santhea contacteren. Ze moeten geen lid zijn van een van deze federaties om de voordelen van het Pack te kunnen genieten.

Meer info >>>

Duurzaamheid

Nieuws

Veranderingen bij het RAB-team

De samenstelling van het team verandert bij Réseau des Arts à Bruxelles, met het vertrek van Margaux Bernard, die sinds januari 2018 werkzaam is. Zij werpt zich in een nieuw cultureel avontuur als communicatieverantwoordelijke bij Court-Circuit. We wensen haar het beste toe in haar nieuwe functie! Hierdoor komt haar positie vrij, naast de nieuwe vacature 'Evenementen en Administratie' die gelanceerd werd om het volledige RAB/BKO-team te versterken. In de overgangsperiode zal de website daardoor wat minder vaak geüpdatet worden. Dank voor uw begrip!
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

Het UBO-register: wat moet u weten voor uw vzw?

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, … hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 
Nieuws

ENGAGEMENT | Meer dan vijftig dossiers over machtsmisbruik in de kunsten ingediend

Korte contracten, freelancewerk en een sector met overwegend veel mannen aan de top. Het zijn ingrediënten die de kunstwereld kwetsbaar maken voor machtsmisbruik. In de nasleep van de wereldwijde MeToo-beweging richtte de Brusselse danser en kunsthistorica Ilse Ghekiere daarom ENGAGEMENT op. BRUZZ sprak haar over de organisatie, die sinds de oprichting meer dan vijftig dossiers behandelde.
Artistieke & culturele sector
Nieuws

Hogere eindejaarspremie en betaalde opleidingen voor freelancers

Dankzij een Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) tussen de sociale partners en de minister van Cultuur heeft iedereen die in de podiumkunsten- en muzieksector werkt vanaf 2019 recht op een eindejaarspremie. Bovendien komen er middelen vrij voor het terugdringen van de onbetaalde werktijd van freelancers. Met die verwezenlijkingen willen de sociale partners in de sector de precaire omstandigheden van veel kunstenaars en kunstwerkers aanpakken. Dat meldt overleg Kunstenorganisaties (oKo).
Artistieke & culturele sector Beleid