Nieuws

LeClicRécup.be | Platform voor hergebruik van materialen in Wallonië en Brussel

Dit item bestaat niet in deze taal

LeClicRécup.be wil het weggeven en verkopen van gebruikte en recuperatiematerialen vergemakkelijken tussen burgers, publieke overheden, privé- en sociale ondernemingen van het RESSOURCES-netwerk op het territorium Wallonië-Brussel. [artikel in het Frans]


Les filières de biens concernés sont : le matériel informatique, petit et gros électroménager, mobilier, objet du quotidien, carton et textile.

LeClicRécup.be, c'est :

  • travailler dans des brefs délais et avec des solutions sur mesure pour l'achat ou le don de biens encombrants
  • bénéficier des services de collecte, de livraison et service après-vente des entreprises d'économie sociale
  • se débarrasser de ses biens avec l'assurance d'une prise en charge respectueuse de l'environnement,
  • trouver des biens de seconde main, à prix juste, avec des garanties de qualité
  • contribuer à la création d'emplois locaux

Service gratuit

LeClicRécup.be est un service gratuit et sur mesure. Le demandeur reste libre, maître et responsable de son choix et de l'opérateur.

Prestataires reconnus et labellisés

Les activités et services de chaque opérateur, membres du réseau RESSOURCES, sont présentés dans des fiches. Les labels spécifiques au secteur ou non sont indiqués comme autant de garantie éthique ou de qualité.

Marchés publics

LeClicRécup.be répond également aux besoins spécifiques des collectivités comme les administrations et institutions publiques régionales, les administrations communales et CPAS, intercommunales et provinciales, les écoles, les crèches, les maisons de repos, etc. Qu'il s'agisse de consulter une liste d'opérateurs ou même de publier en ligne un marché public et d'en permettre l'accès aux entreprises d'économie sociale.

Plus d'infos, ici >>>

Duurzaamheid Economie

Nieuws

Museum Night Fever laat de temperatuur stijgen in 27 Brusselse musea (zaterdag 3 maart)

Voor de 11e keer op rij is Museum Night Fever het uitgelezen moment om de Brusselse musea te (her-)ontdekken in een totaal nieuwe context – vergeet het traditionele museumbezoek op zondagmiddag. Van 19u tot 2u ’s nachts (één uur langer dan de vorige edities!) openen niet minder dan 27 musea. De uitdaging? De bezoekers ervan overtuigen dat musea nog altijd relevant en hedendaags zijn, ook voor een publiek dat doorgaans niet (meer) in de musea te vinden is.
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking