Nieuws

Het UBO-register: wat moet u weten voor uw vzw?

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, … hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 

Doel van de nieuwe databank? 

Van elke vennootschap, (i)vzw of juridische entiteit moet perfect duidelijk zijn wie de touwtjes in handen heeft. Het register moet voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen zich anoniem achter bedrijven of andere juridische structuren verschuilen. Daarom verhoogt het register de transparantie van hun controlestructuur. Het UBO-register is met andere woorden een volgende stap in een Europese evolutie naar meer transparantie. 

Vul de gegevens in via de site van de FOD Financiën >>> waar verder ook verschillende handleidingen, stappenplannen en FAQ's verzameld zijn.

Begunstigden bij vzw's

Begunstigden voor wie het UBO-register moet worden ingevuld bij (i)vzw’s en stichtingen:

  1. personen die lid zijn van de Raad van Bestuur
  2. personen die bevoegd zijn om hen te vertegenwoordigen
  3. personen die belast zijn met hun dagelijks beheer
  4. de oprichters (enkel voor stichtingen, niet voor (i)vzw’s)
  5. natuurlijke personen of, indien dergelijke personen nog niet zijn aangewezen, de categorie van natuurlijke personen in wier voornaamste belang zij zijn opgericht of werkzaam zijn
  6. elke andere natuurlijke persoon die er op een andere manier controle uitoefent

Meer info