Nieuws

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling werd goedgekeurd

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) bepaalt de sociale, economische en ecologische doelstellingen en de mobiliteitsbehoeften op middellange en lange termijn voor het volledige Brusselse grondgebied. 

Het Gewest kent verschillende grote uitdagingen: demografische groei en toegankelijkheid van huisvesting, economische verschuivingen en de gevolgen daarvan voor werkgelegenheid, mobiliteit, milieu, (sociale) mixiteit etc.

Met de definitieve goedkeuring van het GPDO, geeft de regering vorm aan haar territoriale visie en doelstellingen die tegen 2040 gerealiseerd kunnen worden en projecteert zij regionale antwoorden op deze specifieke uitdagingen. Het GPDO identificeert ambities voor de territoriale planning aan de hand van vier hoofdthema's:

- Het grondgebied inzetten om het kader van de territoriale ontwikkeling vast te leggen en nieuwe wijken te creëren
- Het grondgebied inzetten om een aangename, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving te ontwikkelen
- Het grondgebied inzetten om de stedelijke economie te ontwikkelen
- Het grondgebied inzetten om multimodaal vervoer mogelijk te maken.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling werd op 12 juli 2018 goedgekeurd en maakt gebruik van de bijdragen via de participatie met burgers en verenigingen (bijna 6000 meningen werden verzameld tijdens het openbaar onderzoek) en de toevoegingen door de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).

Het GPDO treedt in werking 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Vind hier het document en de bijlagen. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad, worden deze eveneens beschikbaar gesteld in de 19 Brusselse gemeenten.

Duurzaamheid Economie Stadsontwikkeling

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit