Nieuws

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling werd goedgekeurd

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) bepaalt de sociale, economische en ecologische doelstellingen en de mobiliteitsbehoeften op middellange en lange termijn voor het volledige Brusselse grondgebied. 

Het Gewest kent verschillende grote uitdagingen: demografische groei en toegankelijkheid van huisvesting, economische verschuivingen en de gevolgen daarvan voor werkgelegenheid, mobiliteit, milieu, (sociale) mixiteit etc.

Met de definitieve goedkeuring van het GPDO, geeft de regering vorm aan haar territoriale visie en doelstellingen die tegen 2040 gerealiseerd kunnen worden en projecteert zij regionale antwoorden op deze specifieke uitdagingen. Het GPDO identificeert ambities voor de territoriale planning aan de hand van vier hoofdthema's:

- Het grondgebied inzetten om het kader van de territoriale ontwikkeling vast te leggen en nieuwe wijken te creëren
- Het grondgebied inzetten om een aangename, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving te ontwikkelen
- Het grondgebied inzetten om de stedelijke economie te ontwikkelen
- Het grondgebied inzetten om multimodaal vervoer mogelijk te maken.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling werd op 12 juli 2018 goedgekeurd en maakt gebruik van de bijdragen via de participatie met burgers en verenigingen (bijna 6000 meningen werden verzameld tijdens het openbaar onderzoek) en de toevoegingen door de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).

Het GPDO treedt in werking 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Vind hier het document en de bijlagen. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad, worden deze eveneens beschikbaar gesteld in de 19 Brusselse gemeenten.

Duurzaamheid Economie Stadsontwikkeling

Nieuws

Persoverzicht | Podiumtechnici: voor de terugkeer van ethiek en rechtvaardigheid in de cultuur

Technici klagen het ongebreideld liberalisme aan dat de Belgische podiumkunstensector onder druk zet. Zij verdienen ook vandaag nog gemiddeld minder dan 2000 euro bruto tijdens hun hele loopbaan. Onder de nieuwe arbeidsvoorwaarden van de uittredende regering kunnen de technici tot tien dagen na elkaar opgeroepen worden om dagen van twaalf uur te werken. De Franstalige sectororganisatie Association des techniciens professionnels du spectacle (ATPS) sprak zich in een artikel uit over het liberalisme dat de Belgische cultuur 'verziekt en verarmd'.
Artistieke & culturele sector Beleid Economie