Persoverzicht

Lancering van de Cultuurpool Citroën

In dit artikel tonen we een (onvolledig) persoverzicht (FR/NL) over de lancering van de 'Cultuurpool Citroën', het nieuwe project van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de gekozen artikels komt Yves Goldstein, projectleider, aan het woord (in Bruzz en Le Vif) en tonen we ook de reactie van Bie Vancraeynest, projectmedewerker bij Demos (via haar column op mo.be).


NL/ Citroënmuseum kan het gezicht van Brussel veranderen 

Bruzz - 28/04/17 - Laurent Vermeersch

Yves Goldstein, de projectleider, gaf een uitgebreid interview in Bruzz over zijn plannen, de mogelijkheden van 35.000 vierkante meter voor cultuur, de samenwerking met het Centre Pompidou, ... 

Hier te lezen >>>

FR/ Plus qu'un musée

Le Vif - 17/03/17 - Michel Verlinden (ACCÈS ABONNÉ UNIQUEMENT)

Yves Goldstein, lors d'une visite guidée du bâtiment, livre sa vision du futur pôle culturel Citroën. Il parle des attentes du concours d'architecture, de l'accord passé avec le Centre Pompidou, de l'ancrage du pôle dans la Ville, et du rôle que celui-ci aura à jouer pour l'image de la Région.

A lire ici >>> (ACCÈS ABONNÉ UNIQUEMENT)

NL/ Beter een schot voor de boeg dan vijgen na pasen

mo.be - 03/05/17 - Bie Vancraeynest

Bie Vancraeynest, vroegere coördinatrice van Jeugdhuis Chicago en momenteel projectmedewerker bij Demos, schreef een column als reactie op het interview met Goldstein in Bruzz. Ze  pleit voor het betrekken van de buurt, de jongeren en de kennis van Brusselse sociale en cultuurwerkers en stelt zich veel vragen omdat er momenteel nog zeer weinig duidelijkheid is over de invulling van het gebouw: 

"Daar komt een nieuwe culturele pool, in de gebouwen waar nu nog Citroënwagens worden hersteld en verkocht. Dat hoorde u allicht zoemen hier en daar. Ik ook, maar verder dan gezoem sijpelde nog maar weinig door over de precieze invulling ervan. Nochtans leef ik met gespitste oren."
"De Citroënsite is een kans voor jongeren om een nieuw stukje Brussel te verbeelden…De tijd dat je zo’n investering kan doen in de stad Brussel, zonder daar organisaties, burgerinitiatieven en bewoners bij te betrekken, die ligt achter ons. Dat weten Goldstein en co allicht. Maar ik herinner hen er graag aan, voor de aardigheid."

Hier te lezen >>>


Maar ook...

De MSI (Maatschappij voor stedelijke inrichting) heeft ook een website ontwikkeld voor het grote publiek (www.cultuurpoolcitroen.brussels), waar meer te vinden is over de kenmerken van het gebouw, de doelstellingen en de partners van het project (Centre Pompidou, CIVA Stichting) en de lopende procedures. De MSI zal hier ook regelmatig nieuws publiceren, onder meer over de belangrijkste fasen van het project, zoals de lancering van de internationale architectuurwedstrijd. Wie op de hoogte wil blijven van het nieuws, kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Ook heeft de MSI een brochure uitgegeven over de Cultuurpool Citroën, die hier gedownload kan worden.

Citroën Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling

Nieuws

Museum Night Fever laat de temperatuur stijgen in 27 Brusselse musea (zaterdag 3 maart)

Voor de 11e keer op rij is Museum Night Fever het uitgelezen moment om de Brusselse musea te (her-)ontdekken in een totaal nieuwe context – vergeet het traditionele museumbezoek op zondagmiddag. Van 19u tot 2u ’s nachts (één uur langer dan de vorige edities!) openen niet minder dan 27 musea. De uitdaging? De bezoekers ervan overtuigen dat musea nog altijd relevant en hedendaags zijn, ook voor een publiek dat doorgaans niet (meer) in de musea te vinden is.
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling