Nieuws

oKo | Kunstendecreet | Ambitieuzer dan dit!

Het Brussels Kunstenoverleg treedt oKo bij in de oproep aan de Vlaamse regering om ambitieuzer te zijn in de budgetten die beschikbaar worden gesteld binnen het Kunstendecreet. Vandaag blijkt namelijk dat de Vlaamse regering onvoldoende middelen voorzien heeft om de toekomst van onze sector te kunnen garanderen. En nochtans is er ambitie in overvloed!


De leden van het Brussels Kunstenoverleg die dossiers indienden voor de structurele werkingssubsidies voor vijf- en tienjarige ondersteuning van kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel (2023-2027) gingen de voorbije maanden met elkaar in gesprek. Daarbij leggen we de focus op het waarderen van de Brusselse realiteit, die niet dezelfde is als die in andere centrumsteden. Hoe kijkt Vlaanderen naar haar hoofdstad? Welke visie op Brussel komt bovendrijven? De bezorgdheden van de Brusselse organisaties werden verzameld tijdens verschillende online werksessies. Daarnaast deelden de leden ook hun preadviezen, om zo goed mogelijk in kaart te brengen waar de grootste gevaren zitten.

De komende weken trekken delegaties van het Brussels Kunstenoverleg naar de betrokken kabinetten om de verzamelde bezorgdheden over te brengen.

#ambitieuzerdandit

Daarnaast ondersteunt het Brussels Kunstenoverleg volledig de oproep die oKo lanceerde: we vragen 38 miljoen euro extra aan de Vlaamse regering op de koopkracht te herstellen én om te investeren in de toekomst van de professionele kunsten. 

We roepen onze leden dan ook graag op om massaal de oKo-campagne #ambitieuzerdandit te delen op alle platformen en daarbij steeds door te linken naar www.ambitieuzerdandit.be.  

Waarom is die 38 miljoen euro noodzakelijk? 

  1. Budget voor koopkrachtherstel
    Voor koopkrachtherstel is 20,6 miljoen euro nodig bovenop het voorziene bedrag. Hiermee kunnen we hoogstens op peil houden wat we voorheen al deden, dit door inflatie en stijgende marktprijzen. 
  2. Budget voor beleidsaccenten minister
    Minister Jambon lanceerde in zijn visienota Kunsten eigen beleidsaccenten voor nieuw beleid. Elke van deze ambities van de minister verdient bijkomende financiële middelen. Daarvoor vragen we 10% bijkomend budget, of 17,5 miljoen euro. 
  3. Budget voor herstel na corona
    Bovendien heeft de kunstensector bijzonder zware coronajaren achter de rug. De reguliere inkomsten zijn erop achteruitgegaan. Onze sector zal nog jaren moeten herstellen van deze periode. De minister kan ons hier via bijkomend budget een hand reiken.

Wat eraan voorafging

Het Brussels Kunstenoverleg stelde in 2020 op basis van twee zomersessies een nota op met aanbevelingen voor het vernieuwde Kunstendecreet. 

In 2021 maakten we een overzicht met de voorbije en komende stappen. 

Persoverzicht

oKo maakte verder ook een mooie contextualisering van de verhoging die we als sector vragen >>> en groepeerde uitleg over hoe te reageren op de preadviezen >>>

Artistieke & culturele sector Beleid

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur