Nieuws

Iriscare | eCat | Beschermingsmateriaal tegen Covid-19 ter beschikking van de culturele sector

Vanaf 1 april kan de culturele sector beroep doen op eCat, de overheidsopdrachtencentrale van Iriscare, voor de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal (herbruikbare mondmaskers, handgel, handschoenen...) van toereikende kwaliteit en tegen een zo voordelig mogelijke prijs.

[De informatie hieronder is afkomstig van de website van Iriscare >>>]


Wat is de eCat?

Iriscare organiseert een overheidsopdrachtencentrale via dewelke zorggelateerde instellingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk, kwalitatief toereikend en zo voordelig  mogelijk persoonlijk beschermingsmateriaal kunnen aankopen rechtstreeks bij de leverancier. Deze overheidsopdrachtencentrale werkt via een online besteltoepassing, eCat Iriscare.

Op de eCat worden raamcontracten voor persoonlijk beschermingsmateriaal gepubliceerd. Deze raamcontracten zijn het resultaat van overheidsopdrachten die Iriscare heeft georganiseerd en onderhandeld.

Deelnemers aan de eCat kunnen direct en voor eigen rekening bestellingen plaatsen bij leveranciers van persoonlijk beschermingsmateriaal met wie door Iriscare een raamcontract is afgesloten. Iriscare komt niet tussen in de levering, opslag, betaling en/of facturatie van de producten die deelnemers aankopen via de eCat.

Voor meer details, raadpleeg de Algemene voorwaarden van eCat.

Wie kan gebruik maken van de producten in de eCat?

De eCat of overheidsopdrachtencentrale beoogt bij te dragen aan de volksgezondheid in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Iedere gezondheidszorggerelateerde instelling die erkend/gesubsidieerd is door en/of behoort tot de GGC, het BHG, de FGC en de VGC kan zich aansluiten.

Concreet behoren tot de doelgroep:

 1. Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen die van Iriscare afhangen
 2. Zorginstellingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (Iriscare, de Diensten van het Verenigd College (DVC)), de Franse Gemeenschapscommissie (FGC), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
  • Iriscare: de centra voor dagverzorging voor ouderen, de dagcentra voor ouderen, de residenties met assistentiewoningen, de instellingen voor personen met een handicap, begeleid wonen voor personen met een handicap, de diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL-diensten), de dagcentra voor personen met een handicap, de thuishulpdiensten, de thuisoppasdiensten, de revalidatiecentra, de multidisciplinaire palliatieve verzorgingsteams en de centra voor gezinsplanning
  • DVC: de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT’s), de initiatieven voor beschut wonen (IBW’s), de diensten voor geestelijke gezondheidszorg
  • FGC: de instellingen voor personen met een handicap (kinderen en volwassenen), begeleid wonen voor personen met een handicap, de begeleidingsdiensten voor personen met een handicap, de dagcentra voor personen met een handicap, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de twee psychiatrische ziekenhuizen Parhélie en l’Equipe, het IBW Juan Luiz Vivez, de residenties met assistentiewoningen, de multidisciplinaire palliatieve verzorgingsteams, de wijkgezondheidscentra, de thuishulpdiensten en de centra voor gezinsplanning
 3. Andere opvangstructuren dan onder punt 2 en erkend door de GGC, de FGC, de VGC waaronder OCMW’s en daklozencentra
 4. Administraties:
  • Gewestelijke en gemeentelijke administraties behorende tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)
  • de administraties van de FGC en de VGC;
 5. Alle diensten erkend/gesubsidieerd door het BHG, Iriscare, de DVC, de FGC en de VGC in volgende sectoren:
  • Sociale sector
  • Sociale economie
  • Culturele sector
  • Sport
 6. Evenementen erkend/gesubsidieerd door het BHG, Iriscare, de DVC, de FGC en de VGC.

Wanneer kan een instelling toetreden tot de eCat?

De toetreding gebeurt in twee fases.

Bij de opstart van de eCat kan iedere bovengenoemde doelgroep toetreden , behalve:

 • Alle diensten erkend/gesubsidieerd door het BHG, Iriscare, de DVC, de FGC en de VGC in volgende sectoren:
  • Sociale sector
  • Sociale economie
  • Culturele sector
  • Sport
 • Evenementen erkend/gesubsidieerd door het BHG, Iriscare, de DVC, de FGC en de VGC.

Deze doelgroepen mogen zich inschrijven vanaf 1 maart 2021 (update : 03/03/2021).

Hoe kan een instelling toetreden tot de eCat?

Ga naar het eCat toetredingsformulier >>>

Contact en informatie

Covid-19