Nieuws

Hogere eindejaarspremie en betaalde opleidingen voor freelancers

Dankzij een Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) tussen de sociale partners en de minister van Cultuur heeft iedereen die in de podiumkunsten- en muzieksector werkt vanaf 2019 recht op een eindejaarspremie. Bovendien komen er middelen vrij voor het terugdringen van de onbetaalde werktijd van freelancers. Met die verwezenlijkingen willen de sociale partners in de sector de precaire omstandigheden van veel kunstenaars en kunstwerkers aanpakken. Dat meldt overleg Kunstenorganisaties (oKo).

Iedereen in de sector heeft dus vanaf nu recht op een eindejaarspremie: zowel wie met een kort contract (minder dan vier maanden) als een lang contract (vier maanden of meer) aan de slag is. Dat kwamen overleg Kunstenorganisaties (oKo) en de vakbonden ACOD Cultuur, LBC-NVK/ACV en ACLVB overeen. De modaliteiten zijn vastgelegd in de vernieuwde cao Eindejaarspremie en in een afsprakenkader dat tussen de sociale partners werd opgesteld.

Lees er meer over bij oKo >>>

Artistieke & culturele sector Beleid