Nieuws

Gewest gaat voor permanente culturele hotspot in Molenbeek

Op voorstel van de minister-president stemde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op donderdag 25 april in met het scenario voor de herbestemming van de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 in Molenbeek tot een nieuw centrum voor culturele, artistieke en creatieve producties.

De gebouwen liggen naast de Brusselse vestiging van Charleroi Danse (Raffinerie-Plan K) en vlakbij Cinemaximiliaan. In deze buurt wil het gewest in overleg met de gemeente Molenbeek het ontstaan van een creatieve hotspot aanmoedigen (met een cultuurhal, ateliers en bedrijfjes), waar spelers uit de culturele en artistieke sector terecht kunnen.

De regering gaf de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de gedelegeerde opdracht om de eerste stappen naar de concretisering van dit project te zetten, zoals de becijfering van de vereiste investeringen (momenteel geschat op 8.000.000 euro excl. btw), de uitwerking van het financieringsplan, de onderhandeling van de vereiste budgetten, de bepaling van de toekomstige bouwheer van de werken, de bepaling van de selectiewijze van de toekomstige beheerders van de gebouwen en op basis van deze elementen de uitwerking van een gedetailleerde operationele nota (planning, budget, bouwheer, beheer ...), die de uitvoering van het project beschrijft.

In de aanloop naar de toekomstige programmatie van de gebouwen wordt een deel daarvan nu al gebruikt door Recyclart, Vaartkapoen en Damaged Goods/DecoratelierTevens stemde het Brussels Gewest in met het voorstel van het Kustenfestivaldesarts om hier het zenuwcentrum van editie 2019 te installeren vanaf 10 mei.

Meer info >>>


Gewest gaat voor permanente culturele hotspot in Molenbeek, Bruzz, 26/04/2019 >>>

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit