Nieuws

Gentse cultuurhuizen symbolisch onder de zeespiegel

Greentrack Gent - het duurzaamheidsnetwerk van de cultuursector waarvan RAB/BKO partner is - heeft een sensibiliseringscampagne gestart rond de klimaatverandering.


14 culturele organisaties in Gent doen mee aan de campagne ‘Oceans are rising, so get informed’. Met een herkenbare rode lijn op hun gevel op 2 m hoogte, maken ze hun publiek bewust van de gevolgen van klimaatverandering en sporen ze hen aan om zich goed geïnformeerd mee te engageren.

De aarde warmt in sneltempo op. Zal binnen 10 jaar de zeespiegel 2 meter gestegen zijn? Nee, maar in de komende jaren moeten we de uitstoot van de broeikasgassen drastisch terugdringen om een gevaarlijke opwarming tegen te gaan. Samen kunnen we de opwarming een halt toeroepen. Maar daarvoor heb je de juiste informatie voor nodig omtrent de oorzaken, de gevolgen en vooral de oplossingen voor de klimaatopwarming.

De Gentse cultuursector sluit zich aan: De Expeditie (Miramiro, Cie Cecilia, Aifoon, Victoria Deluxe), Danspunt, NTGent, Handelsbeurs, KASK/Conservatorium, Les Ballets C de la B, Kopergietery, Campo, STAM, De Kunstenbibliotheek en De Krook bekleedden de afgelopen weken hun gevel met een opvallende rode lijn. In Gent werd de lijn eerder al aangebracht op gebouwen van UGent, HOGENT en de Arteveldehogeschool.

"Oceans are rising, so get informed"

De campagne en bijhorende website is een initiatief van leerkracht aardrijkskunde Koen Meirlaen. Hij werd tijdens een expeditie met klimaatwetenschappers in Antarctica opgeleid tot pool-ambassadeur en zet zich sindsdien op uiteenlopende manieren in om burgers correct te informeren zodat ze kunnen bijdragen aan het terugdringen van de klimaatopwarming. 

De website geeft informatie maar is tevens een platform waar klimaatacties van organisaties, bedrijven en scholen kunnen gedeeld worden.

Greentrack Gent

De leden in het netwerk Greentrack Gent werken al jaren aan een duurzame sector en stad. Via uitwisseling en experimenten verlagen ze hun eigen voetafdruk en inspireren ze hun publiek om mee te werken aan een duurzame samenleving. 

Zo vervingen veel huizen de afgelopen jaren systematisch hun oude verlichting door energiezuinige LED-verlichting, werden daken geïsoleerd, stookplaatsen geoptimaliseerd, werd enkel glas vervangen door dubbel- of hoogrendementsglas. 

Zo bespaarden ze samen de afgelopen jaren al 6% CO2-emissie. Daarnaast verplaatsen veel medewerkers zich zoveel mogelijk met duurzame vervoersmiddelen, wordt er steeds vaker gekozen voor vegetarische catering en kraantjeswater, en wordt drank al jaren in herbruikbare bekers geschonken.

Artistieke & culturele sector Duurzaamheid