Nieuws

FWB | Werkgroep humorsector

Afgelopen woensdag 17 februari 2021 kondigde de minister van cultuur van de Franse Gemeenschap Bénédicte Linard de oprichting van een werkgroep aan die de humorsector moet integreren in het cultuurbeleid van de FWB.


De werkgroep zal bestaan uit comedians en andere vertegenwoordigers van de sector. De groep zal een keer per maand samenkomen en zich op verschillende doelen richten:

  • Het identificeren van de spelers die de sector vormen; 
  • De inzet voor de sector omlijnen; 
  • De behoeften aan overheidssteun vaststellen; 
  • Aanbevelingen formuleren voor de integratie van de sector in de bestaande wetgevingsmechanismen van de Federatie Wallonië-Brussel.

In haar persbericht schrijft de minister: 

"La volonté de soutenir les disciplines émergentes et décloisonner le monde culturel figure dans la déclaration de politique communautaire, qui indique vouloir « soutenir le développement de disciplines émergentes (…) dans le champ artistique » et « compléter la logique de subventionnement spécifique aux secteurs en construisant une politique cohérente de soutien aux artistes et à la création. »"

De oprichting van deze werkgroep beantwoordt ook aan de behoefte aan een denken over de disciplinegrenzen heen, aan een ontschotting van de cultuur, zoals uiteengezet in het verslag "Un futur pour la culture". In het vooruitzicht van de heropstart van de sector na de coronacrisis is het noodzakelijk "de dialoog, de interdisciplinaire en gemeenschappelijke werkzaamheden tussen de verschillende artistieke werelden en culturele beroepen aan te moedigen". 

Artistieke & culturele sector Beleid