Nieuws

FWB | PECA | Overzicht

In november 2020 trad RAB toe tot het consortium van culturele bemiddeling voor de Franstalige scholengemeenschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het PECA, het zogenaamde "Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique". Wat is dat PECA precies? We leggen het uit.


[Artikel voor het laatst aangepast op 20/04/2021]

PECA?

Het "Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique" (PECA) is een project van de FWB dat als voornaamste doel heeft om alle leerlingen, vanaf hun instap in de kleuterklas tot aan het einde van hun leerplicht, gelijke toegang tot kunst en cultuur te verlenen. Die versterking van de banden tussen de school en het culturele veld maakt deel uit van het "Pacte pour un Enseignement d’Excellence" waarmee de Franse Gemeenschap (FWB) het onderwijs in 2019 hervormde.

Om het belang van cultuur in het onderwijs te erkennen, wil de FWB het PECA verplicht invoeren gedurende de hele schooltijd van jongeren. 

Het PECA is gebaseerd op 3 luiken:

 • kennis;
 • artistieke praktijken; 
 • ontmoetingen met werken en kunstenaars.

Daarnaast wil het ook de culturele dimensie van alle andere leergebieden versterken.

Een consortium voor de Brusselse scholengemeenschap

Naar aanleiding van de oproep van de FWB heeft elk van de 10 scholengemeenschappen binnen de FWB een consortium opgericht, steeds samen met verschillende spelers uit de culturele wereld. Zo is RAB in november 2020 toegetreden tot het consortium voor culturele bemiddeling voor de scholengemeenschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het consortium verzorgt de coördinatie van de ontwikkeling en de uitvoering van het PECA, zowel voor het onderdeel cultuur als voor de Franstalige scholengemeenschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen met RAB bestaat het Brusselse consortium momenteel uit 11 operatoren

 • La Concertation - Action culturelle bruxelloise (referent tegenover de FWB);
 • Brussels Museums;
 • le Réseau des bibliothèques publiques francophones;
 • l'Association des médiateur.ice.s culturel.le.s professionnel.le.s (AMCP);
 • la Fédération des Arts Plastiques (laFAP);
 • Pierre de Lune;
 • le Théâtre de la montagne magique;
 • la Roseraie;
 • les Jeunesses Musicales de Bruxelles;
 • PointCulture Bruxelles.

Op maandag 1 maart 2021 heeft het Brusselse consortium een actieplan (2020-2023) ingediend bij de FWB.

In de loop van juni 2021 zal een bijeenkomst worden georganiseerd om de werkzaamheden en de perspectieven van het consortium toe te lichten.

In een interview met Cinergie sprak Lapo Bettarini (directeur van La Concertation ASBL - Action Culturelle Bruxelloise, de organisatie die als aanspreekpunt dient voor het Brusselse consortium) over het brede PECA-project.

Actieplan van het Brusselse consortium

Op maandag 1 maart 2021 heeft het Brusselse consortium een actieplan - dat nog in ontwikkeling is - ingediend bij de Franse Gemeenschap. In overeenstemming met de planning voor de uitvoering van het Pacte pour un Enseignement d'Excellence zijn de acties in dit stadium vooral gericht op het basisonderwijs. 

De inhoud van dit actieplan zal worden gewijzigd naar gelang van de feedback en de uitwisseling van ervaringen van de spelers in het veld, maar ook naar gelang van de ontwikkeling van de coronacrisis. 

Daarnaast deed het consortium via La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise een oproep tot het indienen van kandidaturen voor de functie van facilitator - coördinator die verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van het actieplan. 

Vind de oproep tot het indienen van aanvragen (deadline: 30/03/2021) hier >>> 

Volgende stappen? 

In de maand juni 2021 zal er een bijeenkomst met de spelers worden georganiseerd om het werk en de perspectieven van het consortium te presenteren.

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Publiekswerking