Communiqué de presse

FWB | Aangepast budget 2017: meer dan drie miljoen voor de herwaardering van de culturele sector

Dit item bestaat niet in deze taal

Op donderdag 17 mei presenteerde de Franse Gemeenschap hun aangepaste budget voor 2017. Alda Greoli, Minister voor Cultuur, kondigde op dat moment ook aan dat er een supplementaire steun van 3,2 miljoen euro wordt voorzien voor de culturele sector. [artikel in het Frans]


Jeudi 17 mai, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a présenté son budget ajusté 2017. A cette occasion, la Ministre de la Culture, Alda Greoli, a annoncé un soutien complémentaire à des contrats programmes ou conventions existants à hauteur de 3,2 millions d’euros.

Communiqué de presse - 11/05/2017 - Alda GREOLI

Budget 2017 ajusté: plus de trois millions de revalorisation des secteurs culturels

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a présenté son budget ajusté 2017, ce jeudi 17 mai. A cette occasion, la Ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Education permanente Alda Greoli se réjouit de l’accord intervenu sur cet ajustement budgétaire qui permet au gouvernement d’atteindre ses objectifs et d’honorer plusieurs engagements, notamment un soutien complémentaire à des contrats programmes ou conventions existants à hauteur de 3,2 millions d’euros.

Un soutien complémentaire en priorité pour l’emploi

Différents secteurs culturels ont connu depuis plusieurs années une stagnation  voire une régression de leurs moyens budgétaires, pour diverses raisons. Des représentants de différents secteurs culturels en avaient fait part en ce début d’année à la Ministre de la Culture. Selon eux, cette situation a des conséquences autant en termes d’emploi que de productions propres. Comme elle s’y était engagée alors, la Ministre Alda Greoli a proposé à ses collègues de Gouvernement d’apporter un soutien complémentaire à des contrats programmes ou conventions existants à l’occasion de l’ajustement 2017.
 
Alda Greoli : « Le Gouvernement a répondu favorablement à ma demande de libérer des moyens pour un secteur particulièrement éprouvé depuis plusieurs années. La majeure partie de ces moyens sera dévolue à l’emploi artistique, là où c’est possible. Je pense en particulier aux arts de la scène mais d’autres secteurs tels que les musées ou les bibliothèques sont aussi concernés. Nous avons veillé à ce que cet effort concerne au premier chef des secteurs que nous n’avons pu aider dès le budget initial 2017. »
 
Les soutiens complémentaires atteindront 3,2 millions au total, dont deux millions viendront renforcer l’emploi artistique en arts de la scène  (théâtre, musique, arts forains, danse…). Le solde sera réparti entre le secteur des lettres (bibliothèques, librairies…), du patrimoine (musées, arts plastiques, centre d’archives privés…), le socioculturel (centres culturels, centres d'expression et de créativité, éducation permanente) et le pluridisciplinaire.

Beleid

Nieuws

Museum Night Fever laat de temperatuur stijgen in 27 Brusselse musea (zaterdag 3 maart)

Voor de 11e keer op rij is Museum Night Fever het uitgelezen moment om de Brusselse musea te (her-)ontdekken in een totaal nieuwe context – vergeet het traditionele museumbezoek op zondagmiddag. Van 19u tot 2u ’s nachts (één uur langer dan de vorige edities!) openen niet minder dan 27 musea. De uitdaging? De bezoekers ervan overtuigen dat musea nog altijd relevant en hedendaags zijn, ook voor een publiek dat doorgaans niet (meer) in de musea te vinden is.
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling