Nieuws

FW-B | Charter | Verplichtingen van culturele actoren ten aanzien van hun publiek

Sinds 2006 verbinden de culturele actoren van FW-B zich ertoe de rechten van hun gebruikers en publiek te eerbiedigen via een charter dat in de culturele ruimten is opgehangen. Dit charter werd eind 2022 bijgewerkt en is nu te vinden op de website van FW-B.

[Dit artikel is enkel beschikbaar in het Frans. Bron: culture.be >>>]


"L’objectif de la mise à jour [de la charte] est de simplifier la procédure en cas d’absence de solution entre l’opérateur culturel et l’usager suite à une plainte. 
Les opérateurs culturels sont invités à afficher cette charte dans leurs locaux et à publier celle-ci sur leurs sites internet. N’hésitez pas à intégrer également un lien vers la charte sur vos canaux de communication. 
L'objectif est de contribuer à un meilleur accès et à une plus large participation de toutes et tous à la culture."  

Veuillez trouver la charte via ce lien >>> 

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Publiekswerking

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur