Persbericht

Franse Gemeenschap maakt meer dan 2 miljoen euro extra vrij voor musea

Goed nieuws voor de museumsector: de minister van Cultuur, Alda Greoli, heeft een decreet goedgekeurd waardoor er meer geld vrij komt voor de musea in de Franse Gemeenschap.

Nieuwe subsidies in 2019
De tweede fase van de herfinanciering werd verkregen door de minister Alda Greoli tijdens de voorbereiding van de begroting voor 2019. Het gaat om een totaal van 2.265.000 euro. Dat geld wordt onder de musea verdeeld, rekening houdend met het nieuwe decreet waarbij de musea in 4 hoofdcategorieën (van A tot D, afhankelijk van hun belang) worden gereorganiseerd vanaf januari 2020.

Deze uitsplitsing hield rekening met de volgende criteria:
- de oorspronkelijk toegewezen bedragen;
- verhogingen die reeds zijn toegekend door de minister;
- culturele kwesties in verband met de ontwikkeling van bepaalde structuren

Meer info [FR] >>>

Artistieke & culturele sector Beleid

Nieuws

#5 Covid-19 & de Brusselse kunsten- en cultuursector

Een nieuw seizoen! Ondanks de maatregelen om de huidige gezondheidscrisis te beperken doet de kunsten- en cultuursector haar best om opnieuw op gang te komen. In deze uitzonderlijke omstandigheden blijft RAB/BKO informatie verzamelen en verspreiden, over de taalgrens heen. Net als bij de vorige overzichten vind je hier de steunmaatregelen op de verschillende bestuursniveau's alsook persartikels en links rond de evolutie van de situatie en de gevolgen ervan voor de kunsten- en cultuursector.
Artistieke & culturele sector Covid-19
Nieuws

#4 Covid-19 & de Brusselse kunsten- en cultuursector

Dit vierde persoverzicht rond Covid-19 en de Brusselse kunsten- en cultuursector verzamelt de ontwikkelingen in de zomer. Net als bij de vorige overzichten vind je hier de maatregelen op de verschillende bestuursniveau's, de acties op Europees niveau, alsook nuttige artikels en links rond de evolutie van de situatie en de gevolgen ervan voor de kunsten- en cultuursector.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Publiekswerking Toerisme Covid-19