Persbericht

Franse Gemeenschap maakt meer dan 2 miljoen euro extra vrij voor musea

Goed nieuws voor de museumsector: de minister van Cultuur, Alda Greoli, heeft een decreet goedgekeurd waardoor er meer geld vrij komt voor de musea in de Franse Gemeenschap.

Nieuwe subsidies in 2019
De tweede fase van de herfinanciering werd verkregen door de minister Alda Greoli tijdens de voorbereiding van de begroting voor 2019. Het gaat om een totaal van 2.265.000 euro. Dat geld wordt onder de musea verdeeld, rekening houdend met het nieuwe decreet waarbij de musea in 4 hoofdcategorieën (van A tot D, afhankelijk van hun belang) worden gereorganiseerd vanaf januari 2020.

Deze uitsplitsing hield rekening met de volgende criteria:
- de oorspronkelijk toegewezen bedragen;
- verhogingen die reeds zijn toegekend door de minister;
- culturele kwesties in verband met de ontwikkeling van bepaalde structuren

Meer info [FR] >>>

Artistieke & culturele sector Beleid

Nieuws

Persoverzicht | Podiumtechnici: voor de terugkeer van ethiek en rechtvaardigheid in de cultuur

Technici klagen het ongebreideld liberalisme aan dat de Belgische podiumkunstensector onder druk zet. Zij verdienen ook vandaag nog gemiddeld minder dan 2000 euro bruto tijdens hun hele loopbaan. Onder de nieuwe arbeidsvoorwaarden van de uittredende regering kunnen de technici tot tien dagen na elkaar opgeroepen worden om dagen van twaalf uur te werken. De Franstalige sectororganisatie Association des techniciens professionnels du spectacle (ATPS) sprak zich in een artikel uit over het liberalisme dat de Belgische cultuur 'verziekt en verarmd'.
Artistieke & culturele sector Beleid Economie