Nieuws

Fair Saturday

Hoe maak je de impact van cultuurorganisaties duidelijk? En hoe geef je een positief signaal in tijden die alsmaar sneller veranderen? Die vragen liggen ten grondslag aan Fair Saturday, een initiatief dat kunstenaars en cultuurorganisaties verbindt om een positieve sociale stempel te drukken. 

Fair Saturday is een wereldwijde beweging die een positieve sociale impact wil genereren op elke laatste zaterdag van november - de dag meteen na 'Black Friday', de hoogmis van het consumentisme. Kunstenaars en cultuurorganisaties van over de hele wereld zetten hun werking in het teken van Fair Saturday, waarbij er maar één vereiste is: dat een deel van de inkomsten van hun evenement gaat naar een goed doel naar keuze

100.000 deelnemers 

Het project ontstond in 2014 in Spanje en kende sindsdien navolging over de hele wereld. Intussen heeft Fair Saturday een bereik van meer dan 100.000 deelnemers in meer dan honderd steden, met een opbrengst van zo'n 189.000 euro voor sociale doelen. 

Doe mee! 

Momenteel wordt er onderzocht of de Brusselse kunstensector een nauwere alliantie kan aangaan met de initiatiefnemers achter Fair Saturday. Intussen doen we alvast een warme oproep aan de Brusselse culturele spelers om hun organisatie en het evenement dat zij dit jaar op de laatste zaterdag van november (30/11) organiseren, in het teken van Fair Saturday te zetten. Op die manier kan het initiatief nu al mee opgenomen worden in de seizoensbrochures voor 2019-2020. 

Meer info >>>

Duurzaamheid Samenwerking

Nieuws

United Stages: de cultuursector verenigt zich voor de vluchtelingen | RAB/BKO ondertekent het charter

Het jaar 2017 begon met een oproep voor de hele culturele sector om de verschrikkingen van de oorlog in Syrië en de toestroom van migranten aan te pakken, de eerste slachtoffers van een onmenselijk opvangbeleid. Om luid en klaar onze steun uit te spreken voor bedreigde burgers overal ter wereld, slachtoffers van geweld of van elke andere vorm van bedreiging, willen we als culturele wereld onze artistieke krachten bundelen en via onze verenigingen en ons publiek acties op touw zetten die echt iets kunnen veranderen. Een grote groep culturele spelers is dan ook meerdere keren samengekomen en vanuit hun verlangen om zich te verenigen en te engageren werd een label geboren: "United Stages". RAB/BKO is er trots op aan te kondigen dat het ondertekenaar van het handvest is en toetreedt tot het label!
Artistieke & culturele sector Beleid Samenwerking