Nieuws

Fair Saturday

Hoe maak je de impact van cultuurorganisaties duidelijk? En hoe geef je een positief signaal in tijden die alsmaar sneller veranderen? Die vragen liggen ten grondslag aan Fair Saturday, een initiatief dat kunstenaars en cultuurorganisaties verbindt om een positieve sociale stempel te drukken. 

Fair Saturday is een wereldwijde beweging die een positieve sociale impact wil genereren op elke laatste zaterdag van november - de dag meteen na 'Black Friday', de hoogmis van het consumentisme. Kunstenaars en cultuurorganisaties van over de hele wereld zetten hun werking in het teken van Fair Saturday, waarbij er maar één vereiste is: dat een deel van de inkomsten van hun evenement gaat naar een goed doel naar keuze

100.000 deelnemers 

Het project ontstond in 2014 in Spanje en kende sindsdien navolging over de hele wereld. Intussen heeft Fair Saturday een bereik van meer dan 100.000 deelnemers in meer dan honderd steden, met een opbrengst van zo'n 189.000 euro voor sociale doelen. 

Doe mee! 

Momenteel wordt er onderzocht of de Brusselse kunstensector een nauwere alliantie kan aangaan met de initiatiefnemers achter Fair Saturday. Intussen doen we alvast een warme oproep aan de Brusselse culturele spelers om hun organisatie en het evenement dat zij dit jaar op de laatste zaterdag van november (30/11) organiseren, in het teken van Fair Saturday te zetten. Op die manier kan het initiatief nu al mee opgenomen worden in de seizoensbrochures voor 2019-2020. 

Meer info >>>

Duurzaamheid Samenwerking

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit